Menettely : 2019/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0229/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0229/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0229/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 58k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>hätätilanteesta Venezuelassa </Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}ALDE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0225/2019

B8-0229/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma hätätilanteesta Venezuelassa

(2019/2628(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista[1], 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla[2], 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[3] ja 31. tammikuuta 2019 Venezuelan tilanteesta[4] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viimeaikaiset EU:n puolesta antamat julkilausumat Venezuelan tilanteesta,

 ottaa huomioon viimeisimmät neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

 ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 233 pykälän,

 ottaa huomioon 20. helmikuuta 2019 julkaistun Amnesty Internationalin raportin[5],

 ottaa huomioon Liman ryhmän julistukset ja erityisesti 25. helmikuuta 2019 annetun julistuksen[6],

 ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) pääsihteerin 20. huhtikuuta 2018 esittämän viestin Venezuelan humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä[7] ja 24. tammikuuta 2019 annetun OAS:n jäsenvaltioiden yhteisen julkilausuman Venezuelasta[8],

 ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan (IACHR) hyväksymät ennaltaehkäisevät toimenpiteet Juan Guaidón suojelemiseksi,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 20. maaliskuuta 2019 suullisesti antaman päivityksen Venezuelan bolivariaanisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta;

 ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Venezuelassa on syvä humanitaarinen kriisi, pulaa lääkkeistä ja ruoasta sekä tilanne, jossa esiintyy laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia, hyperinflaatio, poliittista sortoa, korruptiota ja väkivaltaa; toteaa, että elinolot ovat heikentyneet vakavasti ja 87 prosenttia maan asukkaista elää tällä hetkellä köyhyydessä;

B. toteaa, että äskettäinen maanlaajuinen sähkökatkos, joka vaikuttaa edelleen joissakin osavaltioissa, pahentaa entisestään dramaattisesti heikentyneitä terveyspalveluita sekä elintarvike- ja vesihuoltoa; ottaa huomioon, että uusia sähköverkon ja vesihuollon häiriöitä pelätään tapahtuvan lähipäivinä, ja toteaa, että hallitus ei pysty takaamaan näitä palveluita omalle väestölleen;

C. toteaa, että sähkön puute on pahentanut dramaattista kriisiä Venezuelan sairaaloissa, jotka kärsivät myös investointien ja huollon puutteesta lääkepulan ohella; toteaa, että kymmeniä ihmisiä on kuollut julkisissa sairaaloissa sähkökatkoksen aikana;

D. toteaa, että Venezuelan jo nyt niukat elintarvikevarat ovat vaarassa pilaantua; toteaa, että ihmisillä on vaikeuksia saada vettä, ruokaa ja lääkkeitä;

E. toteaa, että sähkökatkokset ovat seurausta Nicolás Maduron laittoman hallituksen huonosta hallinnosta, huollon puutteesta ja korruptiosta;

F. toteaa, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) mukaan yli 2,7 miljoonaa venezuelalaista on lähtenyt maasta vuoden 2015 jälkeen ja määrä voi nousta 5 miljoonaan vuoden loppuun mennessä, jos kriisi edelleen pahenee;

G. ottaa huomioon, että Venezuelan väestöä koettelee ennennäkemätön sosiaalinen, taloudellinen ja demokratian kriisi, minkä seurauksena yli 3 miljoonaa ihmistä on lähtenyt maasta ja inflaatioaste on yli 1 650 000 prosenttia; toteaa, että yli miljoona lasta ei käy enää koulua;

H. toteaa, että yhteenotot jatkuvat edelleen Brasilian ja Kolumbian rajoilla; toteaa, että Kolumbian, Brasilian sekä Aruban, Bonairen ja Curaçaon saarten vastaiset Venezuelan maa- ja merirajat on tosiasiallisesti suljettu;

I. toteaa, että maahan pääsyä odottavaa kansainvälistä apua on kerätty useisiin pisteisiin Kolumbian ja Brasilian rajoille; toteaa, että Nicolás Maduro on toistuvasti kieltäytynyt kansainvälisestä avusta, antanut osan avusta pilaantua ja pahentanut näin väestön ahdinkoa ja lisännyt jännitteitä rajoilla;

J. ottaa huomioon, että Nicolás Maduro anasti 10. tammikuuta 2019 laittomasti ja vastoin perustuslaillista järjestystä presidentin toimivallan itselleen korkeimman oikeuden edessä;

K. toteaa, että Euroopan parlamentti ja kansainvälisen yhteisön merkittävä osa tunnusti Juan Guaidón Venezuelan lailliseksi väliaikaiseksi presidentiksi 31. tammikuuta 2019, mutta asevoimat ja valtion instituutiot ovat edelleen Maduron valvonnassa;

L. toteaa, että Espanja, Ranska, Saksa, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta, Ruotsi, Tanska, Portugali, Suomi, Luxemburg, Latvia, Liettua, Tšekki ja Viro tunnustivat Guaidón väliaikaiseksi presidentiksi, koska istuva presidentti Nicolás Maduro ei osoittanut minkäänlaista aikomusta järjestää uusia vaaleja; toteaa, että yli 50 maata on nyt tunnustanut Guaidón väliaikaiseksi presidentiksi, 24 EU:n jäsenvaltiota mukaan lukien;

M. ottaa huomioon, että 8. helmikuuta 2018 Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) syyttäjä aloitti Venezuelan tilanteen esitutkinnan;

N. toteaa, että kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana unioni on sitoutunut antamaan yli 67 miljoonan euron arvosta humanitaarista apua ja kehitysapua Venezuelalle, ja se on valmis lisäämään tätä apua;

O. ottaa huomioon, että protestit jatkuvat Venezuelassa, erityisesti Caracasissa; toteaa, että turvallisuusjoukkojen ja epävirallisten aseistautuneiden ryhmittymien siviiliväestöön, opposition jäseniin ja lainsäätäjiin kohdistamat hyökkäykset ja pelottelu ovat lisääntyneet;

P. toteaa, että entisen upseerin ja ilmavoimien luutnantin Ronald Dugarten OAS:lle esittämät videot paljastivat yksityiskohtaisia kidutustapauksia, joita tapahtui joulukuun 2018 ja helmikuun 2019 välisenä aikana ja jotka ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan;

Q. ottaa huomioon, että vuoden 2019 alusta 40 toimittajaa on pidätetty osana toisinajattelijoihin ja lehdistönvapauteen kohdistuvia lisääntyviä tukahduttamistoimia, joita on harjoitettu useiden vuosien ajan ja jotka ovat lisääntyneet 10. tammikuuta 2019 alkaen;

R. ottaa huomioon, että 21. maaliskuuta 2019 Venezuelan tiedustelupalvelu pidätti Juan Guaidón kabinettipäällikön Roberto Marreron ja tunkeutui väkivalloin Táchiran osavaltiota edustavan kansalliskokouksen jäsenen Sergio Vergaran kotiin tämän parlamentaarisesta koskemattomuudesta piittaamatta;

S. toteaa, että Kuuban poliisijoukot ja sotilastiedustelu ovat strategisia tekijöitä, joiden avulla Maduron laiton hallitus pysyy vallassa;

T. ottaa huomioon, että lauantaina 23. tammikuuta kaksi Venäjän ilmavoimille kuuluvaa lentokonetta, joissa oli ainakin sata sotilasta, saapui Maiquetíassa sijaitsevalle Simón Bolivarin kansainväliselle lentokentälle, ja toteaa, että tällaiset toimet ovat toistuneet viime kuukausina;

1. on erittäin huolestunut Venezuelan vakavasta humanitaarisesta hätätilanteesta, joka haittaa merkittävästi maan kansalaisten elämää;

2. tukee Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaista väliaikaista presidenttiä Juan Guaidóta ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa sekä kaikkia jäsenvaltioita tunnustamaan Juan Guaidón Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliseksi väliaikaiseksi presidentiksi ja tukemaan hänen etenemissuunnitelmaansa uusien, vapaiden, avoimien ja uskottavien presidentinvaalien järjestämiseksi ja demokratian palauttamiseksi; suhtautuu myönteisesti siihen, että merkittävä osa kansainvälistä yhteisöä ja EU:n jäsenvaltioiden enemmistö ovat jo tunnustaneet uuden väliaikaisen presidentin; pitää valitettavana, että neuvostossa ei ole vielä saatu aikaan tätä asiaa koskevaa yhteistä kantaa;

3. toistaa tukevansa täysin kansalliskokousta, joka on tällä hetkellä Venezuelan ainoa legitiimi demokraattinen elin, ja toteaa, että sille on palautettava valta, jota on kunnioitettava myös sen jäsenten oikeuksien ja turvallisuuden osalta;

4. esittää jälleen kehotuksensa tunnustaa täysimääräisesti Venezuelan bolivariaanisen tasavallan laillisen väliaikaisen presidentin Juan Guaidón nimittämät diplomaattiset edustajat suurlähettiläiksi unioniin ja sen jäsenvaltioihin; suhtautuu myönteisesti siihen, että Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IDB) johtokunta ja Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö (ICC) ovat tunnustaneet Ricardo Hausmannin kyseisten laitosten Venezuelan-yksiköiden pääjohtajaksi;

5. on tyrmistynyt siitä, että huonon hallinnon, investointien puutteen ja korruption aiheuttama äskettäinen vakava sähkökriisi, joka kärjistyi yli 100 tuntia kestäneeseen maanlaajuiseen sähkökatkokseen maaliskuun alussa 2019, pahensi edelleen humanitaarista kriisiä ja johti useisiin kuolonuhreihin, aiheutti kaaosta kaikkialla maassa, lamaannutti lentokenttiä ja sairaaloita, katkaisi puhelin- ja internetyhteydet sekä vesihuollon;

6. tuomitsee sen, että Maduron laiton hallitus on estänyt kiireellisesti tarvittavan humanitaarisen avun toimitukset; toistaa, että humanitaarisen avun on päästävä maahan esteettä ja saavutettava sitä tarvitsevat henkilöt, jotka elävät äärimmäisen haavoittuvissa olosuhteissa; tuomitsee Maduron hallituksen 23. helmikuuta 2019 toteuttamat toimet, joilla estettiin useiden maiden antaman, Kolumbian ja Brasilian rajalle kerätyn humanitaarisen avun pääsy maahan ja joissa mentiin jopa niin pitkälle, että sitä tuhottiin;

7. tukee Venezuelan asevoimien jäseniä, jotka ovat kieltäytyneet sortamasta siviiliväestöä tämän kriisin aikana ja ovat paenneet; antaa tunnustusta Kolumbian viranomaisten työlle näiden toisinajattelevien sotilaiden suojelemisessa ja heistä huolehtimisessa; kannustaa erityisesti korkeassa asemassa olevaa sotilashenkilöstöä olemaan noudattamatta käskyjä, jotka edellyttävät ihmisoikeusloukkauksia, ja tukemaan väliaikaisen presidentin Juan Guaidón johtamaa perustuslaillista etenemistapaa;

8. pitää hyvin tervetulleina ja tukee Punaisen Ristin kansainvälisen komitean, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM), UNHCR:n kaltaisten kansainvälisten järjestöjen ja muiden valtiosta riippumattomien järjestöjen toimia venezuelalaisten siirtolaisten ja pakolaisten auttamisessa naapurimaissa Kolumbiassa ja Brasiliassa muiden maiden ohella;

9. on erittäin huolissaan raporteista, joiden mukaan järjestäytynyt rikollisuus Venezuelassa ja sen laajentuminen rajat ylittävään toimintaan erityisesti Kolumbiassa, aiheuttavat vaaraa alueen vakaudelle;

10. kehottaa palauttamaan demokraattisesti valitun kansalliskokouksen valtuudet ja kunnioittamaan niitä; kehottaa kunnioittamaan kansalliskokouksen kaikkien jäsenten ja kansalliskokouksen presidentin Juan Guaidón perustuslaillista koskemattomuutta, vapautta ja turvallisuutta;

11. tuomitsee Maduron turvallisuuspalvelujen ratsiat ja väliaikaisen presidentin Juan Guaidón kabinettipäällikön Roberto Marreron pidätyksen sekä äskettäisen väkivaltaisen tunkeutumisen kansalliskokouksen jäsenen Sergio Vergaran kotiin; kehottaa vapauttamaan Marreron välittömästi; tuomitsee kansalliskokouksen jäsenen Juan Requesensin sieppauksen ja kehottaa vapauttamaan hänet;

12. panee merkille, että Euroopan unionin aloitteesta on perustettu kansainvälinen kontaktiryhmä, jonka tavoitteena on luoda edellytykset ennenaikaisille presidentinvaaleille ja helpottaa humanitaarisen avun toimittamista; kehottaa hyödyntämään tätä aloitetta tehokkaana mekanismina, joka tuottaa konkreettisia tuloksia lyhyellä aikavälillä erityisesti viime viikkoina kaikkialla maassa vallitsevan hätätilanteen ja Montevideossa 7. maaliskuussa pidetyn kokouksen johdosta; kehottaa kansainvälistä kontaktiryhmää välttämään sitä, että Maduron hallitus käyttää ryhmää hyväkseen kriisin ratkaisun pitkittämisen strategiana, ja selvittämään pikaisesti keinoja tyydyttää Venezuelan väestön pakottavat tarpeet ja lisätä niiden venezuelalaisten pakolaisten tukea, jotka ovat paenneet muihin alueen maihin ja kauemmas; katsoo, että kansainvälisen kontaktiryhmän on noudatettava Euroopan parlamentin kantoja sellaisina kuin ne on vahvistettu sen päätöslauselmissa, ja tehtävä yhteistyötä Liman ryhmän kanssa, koska se on alueellinen toimija, joka on johtanut Maduron hallituksen vastaista oppositiota;

13. toistaa tukensa poliittisen kriisin rauhanomaiselle ja demokraattiselle ratkaisemiselle; korostaa, että ainoa ratkaisu maalle on sellaisten vapaiden, avoimien ja uskottavien presidentinvaalien järjestäminen, jotka perustuvat sovittuun aikatauluun, kaikille toimijoille tasapuolisiin edellytyksiin, avoimuuteen sekä uskottavien kansainvälisten tarkkailijoiden läsnäoloon;

14. on tietoinen Liman ryhmän merkityksestä ja sen jäsenmaiden toteuttamista toimista, sillä kyseessä on alueellinen järjestely, jolla pyritään saavuttamaan demokraattinen ratkaisu kriisiin Venezuelan laillisen väliaikaisen presidentin Juan Guaidón johdolla;

15. kehottaa kiinnittämään huomiota koko alueen pahenevaan pakolais- ja muuttokriisiin ja arvostaa suuresti naapurimaiden toimia ja solidaarisuutta ja pyytää komissiota jatkamaan yhteistyötä näiden maiden kanssa paitsi antamalla humanitaarista apua myös myöntämällä lisää resursseja sekä kehityspolitiikan alalla;

16. toistaa, että humanitaarinen kriisi on seurausta poliittisesta kriisistä; kehottaa ponnekkaasti Venezuelan viranomaisia varmistamaan, että kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja siviileihin kohdistuvat rikkomukset lopetetaan välittömästi ja että kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, myös sanan-, lehdistön- ja kokoontumisvapautta, kunnioitetaan kaikilta osin;

17. tuomitsee jyrkästi ankarat sortotoimet, jotka kohdistuvat niihin, jotka vastustavat ja arvostelevat hallitusta, mukaan lukien sotilashenkilöstö, lääkärit, julkisen sektorin työntekijät, poliittiset vastustajat, tutkijat ja opiskelijat, oikeuslaitoksen jäsenet, pemonien kaltaisten alkuperäiskansojen yhteisöt ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen jäsenet, sekä väkivallan, joka on johtanut surmatöihin ja kuolonuhreihin; ilmaisee solidaarisuutensa Venezuelan kansaa kohtaan ja esittää vilpittömän osanottonsa kärsimään joutuneiden henkilöiden perheenjäsenille ja ystäville; kehottaa Venezuelan tosiasiallisia viranomaisia lopettamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja saattamaan syylliset vastuuseen ja varmistamaan, että kaikkia perusvapauksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

18. kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit, mukaan lukien Saharov-palkinnon saaja Leopoldo López ja useat toimittajat, joista jotkut ovat EU-maiden kansalaisia;

19. tukee voimakkaasti YK:n pääsihteerin vaatimusta suorittaa riippumaton ja perusteellinen tutkinta tapauksista, joihin liittyy raporttien mukaan kuolonuhreja; palauttaa mieliin, että EU on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioiden antaman kollektiivisen sitoumuksen mukaisesti YK:n periaatteiden puitteissa monenvälisyyteen, jotta vältettäisiin seurauksiltaan vieläkin pahempi humanitaarinen katastrofi; tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen roolia rankaisematta jättämisen torjunnassa, väkivaltaan ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden saattamisessa oikeuteen sekä tutkimuksen käynnistämisessä sen jälkeen, kun on tehty esitutkinta Maduron hallituksen tekemistä rikoksista, joista osa on vakavia rikoksia ihmisyyttä vastaan;

20. kehottaa neuvostoa hyväksymään välittömästi kohdennettuja lisäpakotteita niitä Venezuelan laittoman hallituksen edustajia vastaan, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusloukkauksista sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen halventamisesta, ja ulottamaan nämä pakotteet heidän perheenjäseniinsä; pyytää neuvosta harkitsemaan pakotteiden asettamista Venezuelan valtion omistamalle öljy-yhtiölle PDVSA Holdingille;

21. kehottaa kansainvälistä yhteisöä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen täytäntöön suojeluvastuun, joka merkitsee YK:n kaikkien jäsenvaltioiden vastuuta, ottaen huomioon Maduron hallituksen tekemät rikokset ihmisyyttä vastaan ja ihmisoikeuskriisin pahenemisen;

22. kehottaa Kuuban tasavallan hallitusta lopettamaan sekaantumisen Venezuelan bolivariaanisen tasavallan asioihin, koska se vaikuttaa Kuuban ja Euroopan unionin välisiin suhteisiin;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, kansainväliselle kontaktiryhmälle, Liman ryhmään kuuluvien maiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

[1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.

[3] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0436.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0061.

[6] https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html

[7] http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-013/18

[8] https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö