Procedūra : 2019/2628(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0229/2019

Pateikti tekstai :

B8-0229/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0229/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 52k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil> pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį </TitreRecueil>


<Titre>dėl nepaprastosios padėties Venesueloje </Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}ALDE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0225/2019

B8‑0229/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl nepaprastosios padėties Venesueloje

(2019/2628(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje[1], 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija[2] ir 2018 m. spalio 25 d.[3] ir 2019 m. sausio 31 d.[4] rezoliucijų dėl padėties Venesueloje,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai naujausius pareiškimus ES vardu dėl padėties Venesueloje,

 atsižvelgdamas į naujausias Tarybos išvadas,

 atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

 atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 233 straipsnį,

 atsižvelgdamas į žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ 2019 m. vasario 20 d. ataskaitą[5],

 atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 25 d. Limos grupės pareiškimus[6],

 atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 20 d. Amerikos valstybių organizacijos generalinio sekretoriaus žinią dėl blogėjančios humanitarinės padėties Venesueloje[7] ir į 2019 m. sausio 24 d. Amerikos valstybių organizacijos valstybių narių bendrą pareiškimą dėl Venesuelos[8],

 atsižvelgdamas į Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos (IACHR) nustatytas atsargumo priemones Juanui Guaidó apsaugoti;

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 20 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro žodžiu pateiktą naujausią informaciją apie žmogaus teisių padėtį Venesuelos Bolivaro Respublikoje,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Venesuela yra apimta didelės humanitarinės krizės, trūksta vaistų ir maisto, yra susidariusi masinio žmogaus teisių pažeidimų, hiperinfliacijos, politinės priespaudos, korupcijos ir smurto padėtis; kadangi labai pablogėjo gyvenimo sąlygos ir dabar 87 proc. gyventojų gyvena skurde;

B. kadangi pastaruoju metu visoje šalyje nutrauktas energijos tiekimas vis dar tęsiasi kai kuriose valstijose, prisideda prie tolesnio dramatiško sveikatos priežiūros paslaugų ir maisto bei vandens tiekimo blogėjimo; kadangi baiminamasi, kad artimiausiomis dienomis bus naujų elektros energijos tinklo gedimų ir vandens tiekimo sutrikimų, ir kadangi režimas negali savo gyventojams šių paslaugų užtikrinti;

C. kadangi dėl elektros stokos pablogėjo dramatiška krizinė padėtis Venesuelos ligoninėse, kuriose, be vaistų stokos, taip pat trūksta investicijų ir priežiūros; kadangi dėl elektros tiekimo nutraukimo valstybinėse ligoninėse mirė dešimtys žmonių;

D. kadangi kyla pavojus, kad suges jau ir taip negausios Venesuelos maisto atsargos; kadangi žmonėms sunku gauti vandens, maisto ir vaistų;

E. kadangi tiekimo nutraukimas yra Nicoláso Maduro neteisėto režimo blogo valdymo, blogos priežiūros ir korupcijos pasekmė;

F. kadangi, anot Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO), nuo 2015 m. šalį paliko daugiau kaip 2,7 mln. Venesuelos piliečių ir kadangi šis skaičius iki metų pabaigos gali išaugti iki 5 mln., jeigu krizė ir toliau gilės;

G. kadangi Venesuelos gyventojai išgyvena precedento neturinčią socialinę, ekonominę ir demokratinę krizę: daugiau kaip 3 mln. žmonių išvyko iš šalies, infliacijos lygis viršija 1 650 000 proc.; kadangi daugiau kaip 1 mln. vaikų nebelanko mokyklos;

H. kadangi prie sienų su Brazilija ir Kolumbija toliau vyksta konfliktai; kadangi Venesuelos sienos su Kolumbija, Brazilija ir Arubos, Bonero ir Kiurasao salos yra faktiškai uždarytos;

I. kadangi keliuose punktuose prie sienų su Kolumbija ir Brazilija buvo surinkta tarptautinė pagalba ir laukiama, kada jai bus leista patekti į šalį; kadangi Nicolás Maduro ne kartą atsisakė tarptautinės pagalbos ir dėl to dalis jos buvo iššvaistyta, todėl didėja gyventojų vargas ir įtampa prie sienų;

J. kadangi 2019 m. sausio 10 d. Nicolás Maduro neteisėtai ir pažeisdamas konstitucinę tvarką užėmė prezidento valdžią aukščiausiame Teisingumo Teisme;

K. kadangi 2019 m. sausio 31 d. Europos Parlamentas ir didelė tarptautinės bendruomenės dalis pripažino Juaną Guaidó Venesuelos teisėtu laikinuoju prezidentu, tačiau Nicolás Maduro toliau kontroliuoja karines pajėgas ir valstybės institucijas;

L. kadangi prezidento postą užimančiam Nicolásui Maduro neparodžius ketinimo surengti naujus rinkimus, J. Guaidó laikinuoju prezidentu pripažino Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Austrija, Švedija, Danija, Portugalija, Suomija, Liuksemburgas, Latvija, Lietuva, Čekija ir Estija; kadangi dabar J. Guaidó laikinuoju prezidentu yra pripažinusios 50 šalių, tarp kurių – 24 ES valstybės narės;

M. kadangi 2018 m. vasario 8 d. TBT prokuratūra pradėjo preliminarų padėties Venesueloje tyrimą;

N. kadangi per pastaruosius dvejus metus Sąjunga Venesuelai skyrė daugiau kaip 67 mln. EUR humanitarinės ir vystomosios paramos ir yra pasirengusi ją padidinti;

O. kadangi protestai Venesueloje tęsiasi, ypač Karakase; kadangi intensyvėja tiek saugumo pajėgų, tiek neteisėtų ginkluotų grupuočių išpuoliai prieš civilius, opozicijos narius ir teisės aktų leidėjus ir jų bauginimai;

P. kadangi buvusio karininko ir aviacijos leitenanto Ronaldo Dugarte Amerikos valstybių organizacijai pateiktuose vaizdo įrašuose detaliai ir aiškiai atskleisti kankinimų atvejai, užfiksuoti laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio iki 2019 m. vasario mėn., ir tai yra nusikaltimai žmoniškumui;

Q. kadangi jau kelerius metus vykdomos vis didesnės disidentų represijos ir varžoma spaudos laisvė, šie veiksmai suintensyvėjo nuo 2019 m. sausio 10 d., ir nuo 2019 m. pradžios nelaisvėje laikomi 40 žurnalistų;

R. kadangi 2019 m. kovo 21 d. žvalgybos agentai suėmė laikinojo Venesuelos Prezidento Juano Guaidó kanceliarijos vadovą Robertą Marrero ir nepaisydami Tačyros valstijai atstovaujančio Nacionalinės Asamblėjos nario Sergio Vergaros parlamentinio imuniteto, jėga įsiveržė į jo namus;

S. kadangi Kubos policijos pajėgos ir karinės žvalgybos tarnyba yra strateginis elementas, sudarantis sąlygas neteisėtam N. Maduro režimui išlikti;

T. kadangi sausio 23 d., šeštadienį, du Rusijos oro pajėgoms priklausantys lėktuvai atvyko į Maiketijoje esantį Tarptautinį Simóno Bolívaro oro uostą, minėtuose lėktuvuose buvo ne mažiau kaip šimtas karių, taip pat kadangi pastaraisiais mėnesiais tokio pobūdžio veiksmai pasikartojo;

1. išreiškia didelį susirūpinimą dėl itin aštrios ekstremaliosios humanitarinės situacijos Venesueloje, dėl kurios šalies gyventojams daroma didelė žala;

2. palaiko pagal Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį teisėtą laikinąjį Venesuelos Bolivaro Respublikos Prezidentą Juaną Guaidó ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai kartu su visomis valstybėmis narėmis Juaną Guaidó pripažinti teisėtu laikinuoju Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentu ir paremti jo gaires, kaip pasiekti, kad būtų surengti nauji laisvi, skaidrūs ir patikimi prezidento rinkimai bei atkurta demokratija; palankiai vertina tai, kad didelė tarptautinės bendruomenės dalis ir dauguma ES valstybių narių jau pripažino naująjį laikiną prezidentą; apgailestauja, kad šiuo klausimu Taryboje bendros pozicijos nepavyko pasiekti;

3. patvirtina, jog visapusiškai remia Nacionalinę Asamblėją, kuri šiuo metu yra vienintelė teisėta demokratinė Venesuelos valdžios institucija ir kurios įgaliojimai, įskaitant jos narių prerogatyvas ir saugumą, turi būti atkurti ir gerbiami;

4. pakartoja savo raginimą ambasadoriais visapusiškai pripažinti teisėto laikinojo Venesuelos Bolivaro Respublikos Prezidento Juano Guaidó paskirtus diplomatinius atstovus ES ir jos valstybėms narėms; palankiai vertina tai, kad Amerikos valstybių plėtros banko valdytojų taryba ir Amerikos investicijų korporacija šių organizacijų Venesuelai atstovaujančiu valdytoju pripažino Ricardo Hausmanną;

5. yra sunerimęs dėl neseniai įvykusios didelės elektros energijos krizės, kurią sukėlė netinkamas valdymas, nepakankamos investicijos ir korupcija, dėl kurių 2019 m. kovo pradžioje daugiau kaip 100 valandų buvo nutrauktas elektros tiekimas, ir tai dar pablogino humanitarinę krizę ir sukėlė daug žūčių, chaosą visoje šalyje, buvo paralyžiuoti oro uostai ir ligoninės, nutrauktos telefono ir interneto paslaugos bei nutrūko vandens tiekimas;

6. smerkia neteisėto N. Maduro režimo vykdomą skubiai reikalingos humanitarinės pagalbos blokadą; pakartoja, kad humanitarinė pagalba turi be kliūčių patekti į šalį ir pasiekti tuos, kuriems ji reikalinga ir kurie gyvena itin didelio pažeidžiamumo sąlygomis; smerkia 2019 m. vasario 23 d. N. Maduro režimo veiksmus, kuriais į šalį nebuvo įleista kelių šalių prie sienų su Kolumbija ir Brazilija sutelkta humanitarinė pagalba ir ji net buvo sunaikinta;

7. palaiko Venesuelos karius, kurie per krizę atsisakė imtis represijų prieš civilius gyventojus ir dezertyravo; pripažįsta Kolumbijos valdžios institucijų darbą, susijusį su šių disidentų karių apsauga ir priežiūra; ragina karinį personalą, ypač aukštąją vadovybę, nevykdyti su žmogaus teisių pažeidimais susijusių įsakymų ir palaikyti laikinojo Prezidento Juano Guaidó vadovaujamą konstitucinį krizės sprendimo būdą;

8. šiltai pritaria tarptautinių organizacijų, kaip antai Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) ir UNHCR, pastangas padėti Venesuelos migrantams ir pabėgėliams kaimyninėse šalyse – Kolumbijoje ir Brazilijoje, bei kitose šalyse, ir šias pastangas tvirtai remia;

9. reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų, rodančių, kad organizuotas nusikalstamumas Venesueloje, jo plėtra ir tarpvalstybinė veikla, ypač Kolumbijoje, kelia grėsmę regiono stabilumui;

10. ragina atkurti ir gerbti demokratiškai išrinktos Nacionalinės Asamblėjos galias; ragina gerbti konstitucijoje nustatytą visų Nacionalinės Asamblėjos narių ir Asamblėjos Pirmininko Juano Guaidó imunitetą, laisvę ir saugumą;

11. smerkia N. Maduro saugumo tarnybų reidus ir laikinojo Prezidento Juano Guaidó kanceliarijos vadovo Roberto Marrero areštą, taip pat neseniai įvykusį įsiveržimą į Nacionalinės Asamblėjos nario Sergio Vergaros namus; ragina R. Marrero nedelsiant paleisti į laisvę; smerkia Nacionalinės Asamblėjos nario Juano Requesenso pagrobimą ir ragina jį paleisti;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos iniciatyva įsteigta Tarptautinė kontaktinė grupė, kurios tikslas – sudaryti sąlygas paankstintiems prezidento rinkimams ir palengvinti humanitarinės pagalbos teikimą; ragina užtikrinti, kad ši iniciatyva veiktų kaip veiksminga priemonė apčiuopiamiems rezultatams užtikrinti trumpuoju laikotarpiu, ypač po to, kai visa šalis per pastarąsias savaites patyrė ekstremaliąją situaciją, ir atsižvelgiant į kovo 7 d. Montevidėjuje įvykusi susitikimą; ragina Tarptautinę kontaktinę grupę užtikrinti, kad jos neišnaudotų N. Maduro režimas siekdamas vilkinti krizės sprendimą, ir skubiai ieškoti būdų, kaip patenkinti skubius Venesuelos gyventojų poreikius ir padidinti paramą Venesuelos pabėgėliams kitose regiono šalyse ir kitur; nurodo, kad Tarptautinė kontaktinė grupė turi laikytis Europos Parlamento pozicijų, išdėstytų jų rezoliucijose, ir bendradarbiauti su Limos grupe, nes ji yra N. Maduro režimui besipriešinančiai opozicijai vadovaujantis regioninis subjektas;

13. pakartoja, kad remia taikų ir demokratinį šios politinės krizės sprendimą; primygtinai teigia, kad vienintelis sprendimas šaliai yra laisvi, skaidrūs ir patikimi prezidento rinkimai, grindžiami nustatytu tvarkaraščiu, sąžiningomis sąlygomis visiems dalyviams, skaidrumu ir patikimų tarptautinių stebėtojų dalyvavimu;

14. pripažįsta Limos grupės svarbą ir jos narių pastangas – tai regioninis mechanizmas, siekiantis demokratinio krizės sprendimo vadovaujant teisėtam laikinajam Venesuelos Prezidentui Juanui Guaidó;

15. atkreipia dėmesį į išaugusią migracijos krizę visame regione ir giria kaimynines šalis už jų pastangas ir parodytą solidarumą, taip pat prašo Komisijos ir toliau bendradarbiauti su šiomis šalimis ne tik teikiant humanitarinę pagalbą, bet ir suteikiant daugiau išteklių bei įgyvendinant vystymosi politiką;

16. pakartoja, kad humanitarinė krizė kyla dėl politinės krizės; primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų nedelsiant nutraukti visi žmogaus teisių pažeidimai ir prievarta prieš civilius ir kad būtų visapusiškai paisoma visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, įskaitant saviraiškos laisvę, spaudos laisvę ir susirinkimų laisvę;

17. griežtai smerkia nuožmias represijas prieš režimui besipriešinančius ir jį demaskuojančius asmenis, įskaitant karinį personalą, gydytojus, viešojo sektoriaus darbuotojus, politinius oponentus, akademikus ir studentus, teisėjus, vietines bendruomenes, kaip antai Pemono čiabuvių bendruomenė, ir prieš pilietinių organizacijų narius, taip pat smurtą, dėl kurio žūsta žmonės; solidarizuojasi su Venesuelos tauta ir pareiškia nuoširdžią užuojautą nukentėjusiųjų šeimoms ir draugams; primygtinai ragina faktines Venesuelos valdžios institucijas nutraukti bet kokius žmogaus teisių pažeidimus, patraukti atsakomybėn už juos atsakingus asmenis ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma visų pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių;

18. ragina nedelsiant paleisti visus politinius kalinius, įskaitant Sacharovo premijos laureatą Leopoldo Lópezą ir didelį skaičių žurnalistų, tarp kurių yra ir turinčių ES pilietybę;

19. tvirtai remia JT generalinio sekretoriaus raginimą atlikti nepriklausomą ir visapusišką pranešimų apie aukas tyrimą; primena ES įsipareigojimą daugiašališkunui pagal JT doktriną, nes tai kolektyvinis Jungtinių Tautų valstybių narių susitartas įsipareigojimas siekiant išvengti katastrofos, kuri turėtų dar didesnių pasekmių; dar kartą primena, kad visapusiškai remia Tarptautinės kontaktinės grupės vaidmenį kovojant su nusikalstamumu ir atsakomybėn patraukiant smurtautojus ir žmogaus teisių pažeidėjus, taip pat pritaria, kad po išankstinių nagrinėjimų turi būti pradėtas N. Maduro režimo atliktų nusikaltimų, įskaitant rimtus nusikaltimus žmoniškumui, tyrimas;

20. ragina Tarybą nedelsiant patvirtinti papildomas tikslines sankcijas neteisėto Venesuelos režimo atstovams, kurie yra atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei, ir išplėsti šių sankcijų taikymo sritį, kad jos būtų taikomos ir šių asmenų šeimos nariams; ragina Tarybą svarstyti galimybę taikyti sankcijas Venesuelos valstybės valdomai naftos bendrovei „PDVSA Holding“;

21. ragina tarptautinę bendruomenę imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų įgyvendinama atsakomybė užtikrinti apsaugą, kuri yra visų JT valstybių narių atsakomybė N. Maduro režimo nusikaltimų žmoniškumui atveju ir didėjant žmogaus teisių krizei;

22. ragina Kubos Respublikos vyriausybę nustoti kištis į Venesuelos Bolivaro Respublikos reikalus, nes tai veikia Kubos ir Europos Sąjungos santykius;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir Nacionalinei Asamblėjai, Tarptautinei kontaktinei grupei, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

[1] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

[2] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.

[3] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.

[4] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0061.

[6] https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html

[7] http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-013/18

[8] https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika