Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0235/2019Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0235/2019

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 28-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére

2.4.2019 - (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva
Gazdasági és Monetáris Bizottság

Illetékes képviselő: Roberto Gualtieri

Eljárás : 2019/2680(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0235/2019
Előterjesztett szövegek :
B8-0235/2019
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B8-0235/2019

Az Európai Parlament határozattervezete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 28-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

(C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2019)02533),

–  tekintettel a Bizottság 2019. március 28-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2019. április 1-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére és 82. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i (EU) 2019/396 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[2],

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel az (EU) 2019/396 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikke értelmében a rendeletet az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződéseknek az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazása megszűnik, kivéve, ha a fenti időpontig kilépési megállapodás lépett hatályba, vagy ha az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében említett kétéves időszak meghosszabbításra került;

B.  mivel 2019. március 22-én az Európai Tanács elfogadta az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott, az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról szóló (EU) 2019/476 határozatot[3], és mivel ebből következően az (EU) 2019/396 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásának második feltétele – nevezetesen, hogy az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében említett kétéves időszakot nem hosszabbítják meg – nem teljesül;

C.  mivel az (EU) 2019/396 felhatalmazáson alapuló rendelet indokai továbbra is fennállnak, tekintet nélkül az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében említett időszak bármilyen meghosszabbítására, és mivel a Parlament 2019. február 13-án kinyilvánította, hogy nem emel kifogást az (EU) 2019/396 felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben;

D.  mivel a Parlament továbbra is egyetért azzal, hogy az illetékes hatóságok és a pénzügyi piacok számára fontos bizonyos, novációból származó ügyletek 12 hónapos korlátozott ideig tartó mentesítése abban az esetben, ha az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező szerződő fél az EU-27 területén székhellyel rendelkező szerződő félre módosul, és ezzel összefüggésben üdvözli a 2019. március 28-i felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely figyelembe veszi az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidőnek az (EU) 2019/476 tanácsi határozat általi meghosszabbításával kapcsolatos új fejleményeket;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Utolsó frissítés: 2019. április 2.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat