<Date>{03/04/2019}3.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0237/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o nutnosti lépe kontrolovat plavidla přepravující nebezpečné zboží</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8-0237/2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu o nutnosti lépe kontrolovat plavidla přepravující nebezpečné zboží

Evropský parlament,

 s ohledem na hlavu XX Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 12. března 2019 se u francouzských břehů potopila italská kontejnerová nákladní loď Grande America a způsobila riziko, že se do Atlantského oceánu vylije 2 200 tun těžkého topného oleje a 45 kontejnerů registrovaných jako kontejnery přepravující podle mezinárodních právních předpisů nebezpečné látky, včetně 100 tun kyseliny chlorovodíkové a 70 tun kyseliny sírové;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 bylo na této nákladní lodi zjištěno 35 technických nedostatků a že, s výhradou závěrů vyšetřování, se jeví jako pravděpodobné, že tyto nedostatky nebyly všechny odstraněny, nebo se některé z nich dokonce zhoršily;

C. vzhledem k tomu, že této nákladní lodi, plující do Casablanky, nemělo být umožněno vyplout z přístavu v Hamburku ve stavu, v jakém se nacházela, a že přísná kontrola plavidla by pravděpodobně zabránila environmentální katastrofě, k níž došlo;

1. vyzývá Komisi, aby podrobně vyšetřila příčiny, které vedly k tomuto environmentálnímu skandálu, a zejména nedostatky při kontrole lodí v evropských přístavech;

2. vyzývá Komisi, aby podporovala spolupráci mezi státy na mezinárodní úrovni s cílem zabránit opakování podobného skandálu.

Poslední aktualizace: 24. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí