<Date>{03/04/2019}3.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0237/2019</NoDocSe>
PDF 119kWORD 47k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 133</TitreRecueil>


<Titre>ohtlikke kaupu vedavate laevade parema kontrollimise vajaduse kohta</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0237/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ohtlikke kaupu vedavate laevade parema kontrollimise vajaduse kohta

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu XX jaotist,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades, et 12. märtsil 2019. aastal uppus Prantsusmaa rannikul Itaalia konteineriveolaev Grande America, tekitades ohu, et Atlandi ookeani jõuab 2200 tonni rasket kütteõli ja 45 konteinerit rahvusvaheliste eeskirjade kohaselt ohtlikuks liigitatud kaupu, sealhulgas 100 tonni vesinikkloriidhapet ja 70 tonni väävelhapet;

B. arvestades, et 2010. aastal avastati sellel kaubalaeval 35 tehnilist puudust ning uurimise tulemustest lähtudes on tõenäoline, et neid kõiki ei kõrvaldatud, vaid mõned neist isegi süvenesid;

C. arvestades, et Casablancasse teel olnud kaubalaev ei oleks sellises seisukorras tohtinud Hamburgi sadamast väljuda ning laeva põhjaliku kontrollimisega oleks asetleidnud keskkonnakatastroofi tõenäoliselt saanud vältida;

1. palub komisjonil põhjalikult uurida selle keskkonnakatastroofi algpõhjuseid ja eelkõige Euroopa sadamates laevade kontrollimisel esinevaid puudusi;

2. kutsub komisjoni üles edendama riikidevahelist koostööd rahvusvahelisel tasandil, et vältida sellise katastroofi kordumist.

Viimane päevakajastamine: 18. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika