<Date>{03/04/2019}3.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0237/2019</NoDocSe>
PDF 109kWORD 47k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>ar an ngá leis na longa atá ag iompar earraí contúirteacha a rialú níos fearr. </Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0237/2019

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa ar an ngá leis na longa atá ag iompar earraí contúirteacha a rialú níos fearr

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Theideal XX den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go ndeachaigh an lastlong Iodálach Grande America faoi uisce amach ó chósta na Fraince an 12 Márta 2019, ag cruthú baol truaillithe san Aigéan Atlantach de 2 200 tona d’ola bhreosla throm agus de 45 choimeádán miondealaithe ina raibh ábhair ghuaiseacha de réir na rialacha domhanda, ina measc 100 tona d’aigéad hidreaclórach agus 70 tona d’aigéad sulfarach;

B. de bhrí go raibh 35 easnamh theicniúla tughta faoi deara ar an lastlong seo in 2010 agus, faoi réir thorthaí an imscrúduithe, dealraíonn sé nach raibh siad uile deisithe, agus go ndeachaigh cuid díobh in olcas fiú;

C. de bhrí nár cheart don lastlong sin, a raibh Casablanca mar cheann scríbe aici, an calafort in Hamburg a fhágáil sa staid ina raibh sí, agus  gur dócha go bhféadfadh cigireacht chuimsitheach ar an long an  tubaiste chomhshaoil a sheachaint;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún mion-imscrúdú a dhéanamh ar na cúiseanna gur tharla an scannal comhshaoil seo, go háirithe maidir leis na heasnaimh a bhaineann le rialú long sna calafoirt Eorpacha;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún comhar idirnáisiúnta idir stáit ar bhonn idirnáisiúnta chur chun cinn chun scannal den sórt céanna a sheachaint.

 

An nuashonrú is déanaí: 16 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais