<Date>{03/04/2019}3.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0237/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 47k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o potrebi za boljom kontrolom brodova koji prevoze opasne tvari</Titre>


<Depute>Mireille D'Ornano</Depute>


B8-0237/2019

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o potrebi za boljom kontrolom brodova koji prevoze opasne tvari

Europski parlament,

 uzimajući u obzir glavu XX. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A. budući da je 12. ožujka 2019. u vodama nedaleko francuske obale potonuo talijanski kontejnerski brod Grande America, što je dovelo do rizika da u moru završi 2200 tona teškog loživog ulja i 45 kontejnera s opasnim tvarima kako su definirane međunarodnim propisima, uključujući i 100 tona klorovodične kiseline i 70 tona sumporne kiseline;

B. budući da je 2010. godine na tom teretnom brodu uočeno 35 tehničkih nedostatka i da se čini da se ti problemi nisu riješili odnosno da su samo postali još veći, iako to još trebaju potvrditi zaključci istrage;

C. budući da teretni brod, čije je odredište trebala bila Casablanca, s obzirom na svoje tehničko stanje nije trebao napustiti hamburšku luku te da bi se, da je proveden detaljni inspekcijski pregled broda, vjerojatno izbjegla ekološka katastrofa do koje je došlo;

1. poziva Komisiju da provede temeljitu istragu o uzrocima tog ekološkog skandala, posebno kada je riječ o manjkavostima kontrole brodova u europskim lukama;

2. poziva Komisiju da promiče suradnju među državama na međunarodnoj razini kako bi se ubuduće izbjegle katastrofe tog tipa.

Posljednje ažuriranje: 24. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti