<Date>{03/04/2019}3.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0237/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 47k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de noodzaak om schepen die gevaarlijke goederen vervoeren beter te controleren</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0237/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de noodzaak om schepen die gevaarlijke goederen vervoeren beter te controleren

Het Europees Parlement,

 gezien titel XX van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Italiaanse containerschip Grande America op 12 maart 2019 voor de Franse kust gezonken is, waardoor 2 200 ton zware stookolie en 45 containers met volgens de internationale regelgeving als gevaarlijke stoffen aangemerkte goederen, waaronder 100 ton zoutzuur en 70 ton zwavelzuur, in de Atlantische Oceaan dreigen terecht te komen;

B. overwegende dat dit vrachtschip in 2010 35 technische tekortkomingen bleek te vertonen en dat die, zonder op de conclusies van het onderzoek te willen vooruitlopen, waarschijnlijk niet allemaal zijn verholpen en soms zelfs erger zijn geworden;

C. overwegende dat dit schip, met bestemming Casablanca, de haven van Hamburg nooit had mogen verlaten in de toestand waarin het zich bevond, en dat met een ernstige inspectie van het schip deze milieuramp waarschijnlijk had kunnen worden voorkomen;

1. verzoekt de Commissie een grondig onderzoek in te stellen naar de oorzaken van dit milieuschandaal, en met name naar de tekortkomingen bij de controle van vaartuigen in Europese havens;

2. verzoekt de Commissie de samenwerking tussen staten op internationaal vlak te bevorderen om een dergelijk schandaal in de toekomst te voorkomen.

 

Laatst bijgewerkt op: 16 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid