<Date>{03/04/2019}3.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0237/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 47k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la necesitatea unui control îmbunătățit al navelor care transportă mărfuri periculoase</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0237/2019

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la necesitatea unui control îmbunătățit al navelor care transportă mărfuri periculoase

Parlamentul European,

 având în vedere Titlul XX din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 12 martie 2019, nava italiană portcontainer Grande America s-a scufundat în largul coastei franceze, ceea ce a generat riscul de deversare în Oceanul Atlantic a 2 200 de tone de păcură grea și a 45 de containere conținând materiale periculoase conform reglementărilor internaționale, inclusiv 100 de tone de acid clorhidric și 70 de tone de acid sulfuric;

B. întrucât în 2010 au fost observate 35 de deficiențe tehnice la această navă cargo și, sub rezerva constatărilor anchetei, se pare că acestea nu au fost soluționate toate sau chiar unele dintre ele s-au agravat;

C. întrucât această navă cargo, care se deplasa spre Casablanca, nu ar fi trebuit să poată pleca din portul Hamburg în starea în care se afla, iar printr-o inspecție serioasă a navei s-ar fi putut evita probabil dezastrul ecologic care a avut loc,

1. invită Comisia să efectueze o anchetă aprofundată cu privire la cauzele acestui dezastru ecologic, în special cu privire la deficiențele legate de controlul navelor în porturile europene;

2. invită Comisia să promoveze cooperarea între state la nivel internațional pentru a evita repetarea unui astfel de dezastru.

 

Ultima actualizare: 24 aprilie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate