<Date>{03/04/2019}3.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0237/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o potrebe lepšie kontrolovať lode prepravujúce nebezpečný tovar</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0237/2019

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o potrebe lepšie kontrolovať lode prepravujúce nebezpečný tovar

Európsky parlament,

 so zreteľom na hlavu XX Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A. keďže 12. marca 2019 sa pri pobreží Francúzska potopila talianska nákladná loď Grande America, čo viedlo k riziku, že sa do Atlantického oceánu dostane 2 200 ton ťažkého vykurovacieho oleja a 45 kontajnerov, v prípade ktorých sa uvádzalo, že obsahujú nebezpečné látky, ako sa stanovujú v medzinárodných predpisoch, vrátane 100 ton kyseliny chlorovodíkovej a 70 ton kyseliny sírovej;

B. keďže v roku 2010 sa na tejto nákladnej lodi zistilo 35 technických nedostatkov a keďže sa zdá pravdepodobné, že všetky tieto nedostatky neboli odstránené, alebo dokonca že sa niektoré z nich zhoršili, čo ešte musia potvrdiť výsledky vyšetrovania;

C. keďže táto nákladná loď, ktorej miestom určenia bola Casablanca, nemala opustiť prístav v Hamburgu v stave, v akom sa nachádzala, a keďže dôkladná inšpekcia lode by pravdepodobne predišla environmentálnej katastrofe, ku ktorej došlo;

1. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila dôkladné vyšetrovanie príčin tohto environmentálneho škandálu, najmä pokiaľ ide o nedostatky v kontrolách lodí v európskych prístavoch;

2. vyzýva Komisiu, aby presadzovala spoluprácu medzi štátmi na medzinárodnej úrovni s cieľom predísť opakovaniu takéhoto škandálu.

 

Posledná úprava: 24. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia