<Date>{03/04/2019}3.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0237/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 47k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 133 Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o potrebi po boljšem nadzoru plovil, ki prevažajo nevarno blago</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8-0237/2019

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o potrebi po boljšem nadzoru plovil, ki prevažajo nevarno blago

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Naslova XX Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A. ker je italijanska kontejnerska ladja „Grande America“ 12. marca 2019 potonila v bližini francoske obale in zato obstaja tveganje, da se v Atlantik izlije 2 200 ton težkega kurilnega olja in vsebina 45 kontejnerjev s snovmi, ki so po mednarodnih predpisih razvrščene kot nevarne, od tega 100 ton klorovodikove in 70 ton žveplove kisline;

B. ker je bilo na tej tovorni ladji leta 2010 ugotovljenih 35 tehničnih pomanjkljivosti in ker naj ne bi bile vse odpravljene, nekatere pa so se celo še povečale, za potrditev pa je treba počakati na zaključke preiskave;

C. ker ne bi smelo biti mogoče, da ladja, ki je bila namenjena v Casablanco, izpluje iz hamburškega pristanišča v stanju, v kakršnem je bila, in bi resen inšpekcijski pregled ladje verjetno lahko preprečil nastalo okoljsko katastrofo;

1. poziva Komisijo, naj izvede poglobljeno preiskavo o vzrokih za ta okoljski škandal, zlasti kar zadeva pomanjkljivosti nadzora ladij v evropskih pristaniščih;

2. poziva Komisijo, naj spodbuja sodelovanje med državami na mednarodni ravni, da se kaj takega ne bi več primerilo.

 

Zadnja posodobitev: 24. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov