<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0265/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o zavedení výuky stolní hry „dáma“ do škol</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8-0265/2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zavedení výuky stolní hry „dáma“ do škol

Evropský parlament,

 s ohledem na články 6 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na otázku E-000860/2018,

 s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že stolní hra zvaná „dáma“ je přístupná dětem ze všech sociálních skupin a může podpořit sociální soudržnost a plnění strategických cílů, jako je sociální integrace, potírání diskriminace, snižování kriminality a boj proti různým závislostem;

B. vzhledem k tomu, že Evropská komise již uznala potenciální přínos dámy k výuce, zejména pokud jde o rozvoj koncentrace, trpělivosti, vytrvalosti, tvořivosti, intuice a paměti dětí, a že nadnárodní projekty spojené s touto hrou z hlediska vzdělávacího nebo sportovního jsou způsobilé pro financování v rámci programu Erasmus+;

1. požaduje zavedení programu „Dáma do škol“ do vzdělávacích systémů členských států;

2. vyzývá Komisi, aby ve svém dalším sdělení o sportu věnovala potřebnou pozornost programu „Dáma do škol“ a od roku 2020 zaručila pro tento program odpovídající financování;

3. vyzývá Komisi, aby vzala v potaz výsledky jakékoli studie o účincích tohoto programu na rozvoj dětí.

Poslední aktualizace: 3. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí