<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0265/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 47k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o uvođenju podučavanja dame u školama</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8-0265/2019

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o uvođenju podučavanja dame u školama

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članke 6. i 165. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir pitanje za pisani odgovor E-000860/2018,

 uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A. budući da je dama igra koja je dostupna djeci iz svih društvenih skupina i može doprinijeti socijalnoj koheziji i ostvarenju strateških ciljeva kao što su socijalna integracija, borba protiv diskriminacije, smanjenje stope kriminala i borba protiv različitih vrsta ovisnosti;

B. budući da je Europska komisija već prepoznala potencijal dame u obrazovanju, posebno u pogledu razvoja koncentracije, strpljenja i ustrajnosti, kreativnosti, intuicije i pamćenja kod djece te budući da su transnacionalni projekti u vezi s tom igrom s obrazovnog ili sportskog stajališta prihvatljivi za financiranje u okviru programa Erasmus +;

1. poziva na uvođenje programa „Dama u školama” u obrazovnim sustavima država članica;

2. poziva Komisiju da u svojoj sljedećoj komunikaciji o sportu posebnu pozornost posveti programu „Dama u školama” i osigura odgovarajuće financiranje od 2020. nadalje;

3. poziva Komisiju da uzme u obzir rezultate svih studija o utjecaju takvog programa na razvoj djece.

 

Posljednje ažuriranje: 3. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti