<Date>{15/02/2019}15.2.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0002/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 50k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le Lá Eorpach um Chloí le Teiripe a bhunú</Titre>


<Depute>Aldo Patriciello, Salvatore Cicu, Raffaele Fitto, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Giovanni La Via, Francis Zammit Dimech, Lorenzo Cesa, Antonio Panzeri, David‑Maria Sassoli, Mercedes Bresso, Luigi Morgano, Theresa Griffin, Alessandra Mussolini, José Inácio Faria, Elena Gentile, Patrizia Toia, Pina Picierno, Remo Sernagiotto, Georgios Epitideios, Lara Comi, Pavel Svoboda, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alberto Cirio, Massimiliano Salini, Innocenzo Leontini, Oscar Lancini, Romana Tomc, Rolandas Paksas, Adina‑Ioana Vălean, Brando Benifei, Daniele Viotti, Anna Záborská</Depute>


B9‑0002/2019

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Lá Eorpach um Chloí le Teiripe a bhunú

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus d’Airteagail 8, 9 agus 168 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint d’Airteagal 35 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don tuarascáil ó EDS dar teideal “Cloí le teiripí fadtéarmacha: cad chuige ar gá idirghabháil a dhéanamh”[1],

 ag féachaint don Chairt Eorpach um Chloí le Teiripe[2],

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil na treochtaí déimeagrafacha a braitheadh le déanaí ina ndúshlán do chórais sláinte, agus an sciar de shaoránaigh scothaosta ar gá dóibh comhghalrachtaí agus galair ainsealacha a bhainistiú ag dul i méid[3];

B. de bhrí nach é amháin go mbíonn drochthionchar ar cháilíocht saoil othar nuair nach gcloítear go docht le teiripe, toisc baol níos mó a bheith ann go mbuailfear go dona breoite iad agus go mbeidh orthu tréimhse a chaitheamh san ospidéal, ach, ina theannta sin, gur tábhachtach na hiarmhairtí eacnamaíocha a bhíonn ann dá thoradh, agus go bhfuil sé go deimhin, ar na saolta seo, ar cheann de na príomhfháthanna a gcaitear airgead go míchuí ar chúram sláinte[4];

1. Á iarraidh go ndéanfaí ‘Lá Eorpach um Chloí le Teiripe’ a bhunú, chun feasacht a mhúscailt ar an tionchar diúltach a bhíonn ann nuair nach gcloítear go docht le teiripe agus an tairbhe a bhíonn ann nuair a chloítear go dlúth le teiripe, a bheith ina phríomhghné de chúram sláinte ardcháilíochta agus pearsantaithe.

An nuashonrú is déanaí: 30 Iúil 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais