Resolutsiooni ettepanek - B9-0005/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0005/2019

ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arvu kohta

11.7.2019 - (2019/2719(RSO))

vastavalt kodukorra artiklile 223

Esimeeste konverents

Menetlus : 2019/2719(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0005/2019
Esitatud tekstid :
B9-0005/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0005/2019

Euroopa Parlamendi otsus parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arvu kohta

(2019/2719(RSO))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

 võttes arvesse oma 17. aprilli 2019. aasta otsust parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arvu kohta[1],

 võttes arvesse kodukorra artikleid 223 ja 224,

1. otsustab määrata alltoodud parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arvu kindlaks järgmiselt:

a) Euroopa, Lääne-Balkani riigid ja Türgi

 delegatsioonid:

 ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis: 13 liiget,

 ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis: 25 liiget,

 delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi‑Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: 17 liiget,

 delegatsioon ELi-Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: 15 liiget,

 delegatsioon ELi-Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: 14 liiget,

 delegatsioon ELi-Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: 14 liiget,

 delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks:
13 liiget;

b) Venemaa ja idapartnerluse riigid

 delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis:
31 liiget,

 delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees:
16 liiget,

 delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees:
14 liiget,

 delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks: 12 liiget,

 delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees: 18 liiget;

c) Magribi riigid, Mašriki riigid, Iisrael ja Palestiina

 delegatsioonid suhtlemiseks:

 Iisraeliga: 18 liiget,

 Palestiinaga: 18 liiget,

 Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga, sh ELi-Maroko, ELi-Tuneesia ja ELi‑Alžeeria parlamentaarsetes ühiskomisjonides: 18 liiget,

 Mašriki riikidega: 18 liiget;

d) Araabia poolsaare riigid, Iraak ja Iraan

 delegatsioonid suhtlemiseks:

 Araabia poolsaare riikidega: 15 liiget,

 Iraagiga: 7 liiget,

 Iraaniga: 11 liiget;

e) Põhja-, Lõuna- ja Kesk-Ameerika

 delegatsioonid suhtlemiseks:

 Ameerika Ühendriikidega: 63 liiget,

 Kanadaga: 16 liiget,

 Brasiilia Liitvabariigiga: 14 liiget,

 Kesk-Ameerika riikidega: 15 liiget,

 Andide Ühenduse riikidega: 12 liiget,

 Mercosuri riikidega: 19 liiget,

 delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis: 14 liiget,

 delegatsioon ELi-Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis: 15 liiget,

 delegatsioon Cariforumi-ELi parlamentaarses komisjonis: 15 liiget;

f) Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riigid

 delegatsioonid suhtlemiseks:

 Jaapaniga: 24 liiget,

 Hiina Rahvavabariigiga: 37 liiget,

 Indiaga: 23 liiget,

 Afganistaniga: 7 liiget,

 Lõuna-Aasia riikidega: 15 liiget,

 Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN): 26 liiget,

 Korea poolsaare riikidega: 12 liiget,

 Austraalia ja Uus-Meremaaga: 12 liiget,

 delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks: 19 liiget;

g) Aafrika

 delegatsioonid suhtlemiseks:

 Lõuna-Aafrika Vabariigiga: 15 liiget,

 Üleaafrikalise Parlamendiga: 12 liiget;

h) mitmepoolsed assambleed

 delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: 78 liiget,

 delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: 49 liiget,

 delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees: 75 liiget,

 delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: 60 liiget,

 delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks: 10 liiget;

2. otsustab, viidates esimeeste konverentsi 11. juuli 2019. aasta otsusele delegatsioonide juhatuste koosseisu kohta, et delegatsiooni juhatusse võib kuuluda kuni kaks asejuhti;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 12. juuli 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika