Ontwerpresolutie - B9-0005/2019Ontwerpresolutie
B9-0005/2019

ONTWERPBESLUIT over het aantal leden van de interparlementaire delegaties

11.7.2019 - (2019/2719(RSO))

ingediend overeenkomstig artikel 223 van het Reglement

Conferentie van voorzitters

Procedure : 2019/2719(RSO)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B9-0005/2019
Ingediende teksten :
B9-0005/2019
Debatten :
Aangenomen teksten :

B9‑0005/2019

Besluit van het Europees Parlement over het aantal leden van de interparlementaire delegaties

(2019/2719(RSO))

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Conferentie van voorzitters,

 gezien zijn besluit van 17 april 2019 over het aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies, delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen[1],

 gezien de artikelen 223 en 224 van zijn Reglement,

1. besluit het aantal leden van de volgende interparlementaire delegaties als volgt vast te stellen:

(a) Europa, Westelijke Balkan en Turkije

 Delegaties in de:

 Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië 13 leden

 Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 25 leden

 Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 17 leden

 Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië: 15 leden

 Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië: 14 leden

 Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro: 14 leden

 Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina en Kosovo:
13 leden

(b) Rusland en de landen van het Oostelijk Partnerschap

 Delegatie in de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Rusland:
31 leden

 Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne:
16 leden

 Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië:
14 leden

 Delegatie voor de betrekkingen met Belarus: 12 leden

 Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU‑Georgië 18 leden

(c) Maghreb, Mashrek, Israël en Palestina

 Delegaties voor de betrekkingen met:

 Israël: 18 leden

 Palestina: 18 leden

 de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU-Tunesië en EU-Algerije 18 leden

 de Mashreklanden: 18 leden

(d) Arabisch schiereiland, Irak en Iran

 Delegaties voor de betrekkingen met:

 het Arabisch schiereiland: 15 leden

 Irak: 7 leden

 Iran: 11 leden

(e) Noord-, Zuid- en Midden-Amerika

 Delegaties voor de betrekkingen met:

 de Verenigde Staten: 63 leden

 Canada: 16 leden

 de Federale Republiek Brazilië: 14 leden

 de landen van Midden-Amerika: 15 leden

 de landen van de Andesgemeenschap: 12 leden

 Mercosur: 19 leden

 Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico: 14 leden

 Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili: 15 leden

 Delegatie in de Parlementaire Commissie Cariforum-EU: 15 leden

(f) Azië/Stille Oceaan

 Delegaties voor de betrekkingen met:

 Japan: 24 leden

 de Volksrepubliek China: 37 leden

 India: 23 leden

 Afghanistan: 7 leden

 de landen van Zuid-Azië: 15 leden

 de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): 26 leden

 het Koreaanse schiereiland: 12 leden

 Australië en Nieuw-Zeeland: 12 leden

 Delegatie in de Parlementaire Samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië: 19 leden

(g) Afrika

 Delegaties voor de betrekkingen met:

 Zuid-Afrika: 15 leden

 het Pan-Afrikaanse Parlement: 12 leden

(h) Multilaterale vergaderingen

 Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: 78 leden

 Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: 49 leden

 Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: 75 leden

 Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: 60 leden

 Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO: 10 leden

2. besluit onder verwijzing naar het besluit van de Conferentie van voorzitters van donderdag 11 juli 2019 inzake de samenstelling van de bureaus van de parlementaire delegaties, dat het bureau van een commissie mag bestaan uit maximaal twee ondervoorzitters;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid