Návrh uznesenia - B9-0005/2019Návrh uznesenia
B9-0005/2019

NÁVRH ROZHODNUTIA o počte členov medziparlamentných delegácií

11.7.2019 - (2019/2719(RSO))

predložený v súlade s článkom 223 rokovacieho poriadku

Konferencia predsedov

Postup : 2019/2719(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0005/2019
Predkladané texty :
B9-0005/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

B9-0005/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o počte členov medziparlamentných delegácií

(2019/2719(RSO))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 17. apríla 2019 o počte medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach[1],

 so zreteľom na články 223 a 224 rokovacieho poriadku,

1. rozhodol stanoviť počet členov nasledujúcich medziparlamentných delegácií takto:

a) Európa, západný Balkán a Turecko

 Delegácie pri:

 Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko: 13 členov,

 Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko: 25 členov,

 Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): 17 členov,

 Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko: 15 členov,

 Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko: 14 členov,

 Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora: 14 členov,

 Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom:
13 členov

b) Rusko a štáty Východného partnerstva,

 Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko:
31 členov,

 Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina:
16 členov,

 Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko:
14 členov,

 Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom: 12 členov,

 Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko: 18 členov

c) Maghreb, Mašrek, Izrael a Palestína,

 Delegácie pre vzťahy s:

 Izraelom: 18 členov,

 Palestínou: 18 členov,

 krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko: 18 členov,

 krajinami Mašreku: 18 členov

d) Arabský polostrov, Irak a Irán,

 Delegácie pre vzťahy s:

 Arabským polostrovom: 15 členov,

 Irakom: 7 členov,

 Iránom: 11 členov

e) Severná, Stredná a Južná Amerika,

 Delegácie pre vzťahy so/s:

 Spojenými štátmi americkými: 63 členov,

 Kanadou: 16 členov,

 Brazílskou federatívnou republikou: 14 členov,

 krajinami Strednej Ameriky: 15 členov,

 krajinami Andského spoločenstva: 12 členov,

 Mercosurom: 19 členov,

 Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko: 14 členov,

 Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chile: 15 členov,

 Delegácia pri Parlamentnom výbore EÚ – Cariforum: 15 členov,

f) Ázia/Tichomorie

 Delegácie pre vzťahy s:

 Japonskom: 24 členov,

 Čínskou ľudovou republikou: 37 členov,

 Indiou: 23 členov,

 Afganistanom: 7 členov,

 krajinami južnej Ázie: 15 členov,

 krajinami juhovýchodnej Ázie a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN): 26 členov,

 Kórejským polostrovom: 12 členov,

 Austráliou a Novým Zélandom: 12 členov,

 Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ – Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom: 19 členov,

g) Afrika,

 Delegácie pre vzťahy s:

 Južnou Afrikou: 15 členov,

 Panafrickým parlamentom: 12 členov,

h) Mnohostranné zhromaždenia,

 Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ: 78 členov,

 Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: 49 členov,

 Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: 75 členov,

 Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest: 60 členov,

 Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO: 10 členov,

2. so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 11. júla 2019 o zložení predsedníctiev delegácií rozhodol, že predsedníctva delegácií môžu mať až dvoch podpredsedov;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.

 

Posledná úprava: 12. júla 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia