Propunere de rezoluţie - B9-0006/2019Propunere de rezoluţie
B9-0006/2019

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela

  15.7.2019 - (2019/2730(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López‑Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler‑Lima
  în numele Grupului PPE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0006/2019

  Procedură : 2019/2730(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B9-0006/2019
  Texte depuse :
  B9-0006/2019
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B9‑0006/2019

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela

  (2019/2730(RSP))

  Parlamentul European,

   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela[1], cea din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia[2], cea din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela[3], cea din 31 ianuarie 2019 referitoare la situația din Venezuela[4] și cea din 28 martie 2019 referitoare la situația de urgență din Venezuela[5],

   având în vedere raportul privind Venezuela din 4 iulie 2019 al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului,

   având în vedere declarațiile privind Venezuela ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, din 10 ianuarie 2019, 26 ianuarie 2019, 24 februarie 2019 și 28 martie 2019,

   având în vedere raportul Organizației Statelor Americane privind migranții și refugiații venezueleni, din 8 martie 2019,

   având în vedere cea de a patra reuniune tehnică internațională a Procesului de la Quito, care a avut loc la Buenos Aires, la 4 și 5 iulie 2019,

   având în vedere declarația din 30 aprilie 2019 a Grupului de la Lima,

   având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât, între 2018 și 2019, criza politică, economică, instituțională, socială și umanitară multidimensională s-a agravat semnificativ; întrucât penuria din ce în ce mai mare de medicamente și alimente, încălcările grave ale drepturilor omului, hiperinflația, opresiunea politică, corupția și violența amenință viețile oamenilor;

  B. întrucât Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a vizitat această țară în perioada 19-21 iunie; întrucât ea a solicitat guvernului de facto din Venezuela să ia măsuri imediate și concrete pentru a opri și a remedia încălcările grave ale drepturilor omului înregistrate în această țară;

  C. întrucât peste 7 milioane de persoane din Venezuela au nevoie de asistență umanitară; întrucât guvernul de facto al lui Maduro a încălcat dreptul la alimentație, inclusiv obligația care îi revine statului de a se asigura că populația nu suferă de foame; întrucât, potrivit ONU, 3,7 milioane de venezueleni suferă de malnutriție, fiind afectați în mod deosebit copiii și femeile însărcinate; întrucât unele femei au fost constrânse să întrețină raporturi sexuale în schimbul alimentelor și au fost supuse violenței în repetate rânduri;

  D. întrucât situația este dezastruoasă în domeniul sănătății în țară, spitalele confruntându-se cu o lipsă de personal, materiale, medicamente și electricitate, ceea ce a dus la moartea a cel puțin 1 557 de persoane în perioada noiembrie 2018 - februarie 2019; întrucât patru orașe mari din Venezuela, inclusiv Caracas, înregistrează deficite de medicamente esențiale cuprinse între 60 și 100 %; întrucât mortalitatea maternă a crescut și multe femei au fost nevoite să părăsească țara pentru a da naștere;

  E. întrucât peste 3,4 milioane de venezueleni au fost nevoiți să fugă din țară; întrucât numărul total de venezueleni constrânși să migreze va fi depășit 5 milioane până la sfârșitul anului 2019, reprezentând astfel a doua criză majoră a migranților și a refugiaților de la nivel mondial;

  F. întrucât, în Venezuela, aproape 7 000 de persoane au fost ucise prin execuții extrajudiciare în timpul operațiunilor de securitate desfășurate de forțele guvernului de facto în ultimul an și jumătate; întrucât autoritățile apelează la forțele FAES (forțele speciale ale poliției naționale bolivariene) și la alte forțe de securitate ca parte a politicii lor de control social; întrucât familiile persoanelor ucise prin execuții extrajudiciare în timpul protestelor sunt private în continuare de dreptul la adevăr, justiție și reparație;

  G. întrucât regimul utilizează tortura ca instrument sistemic pentru a intimida și a descuraja protestatarii, creând astfel un climat de teroare;

  H. întrucât 22 de parlamentari, inclusiv președintele Adunării Naționale, au fost privați de imunitatea parlamentară; întrucât 2 parlamentari se află în detenție, iar 16 fie au solicitat protecție în diverse ambasade, fie au părăsit țara ori s-au ascuns;

  I. întrucât populația indigenă este supusă unor acte violente și criminale; întrucât 63 de indigeni au fost deținuți în mod arbitrar și torturați, 7 au murit și peste 23 au fost răniți și au fost nevoiți să meargă la spitale aflate în afara țării pentru a fi tratați;

  J. întrucât, la 29 iunie 2019, Rafael Acosta Arévalo, un comandant de navă care a fost arestat și torturat pe motivul unui presupus complot privind asasinarea lui Nicolás Maduro, a decedat în detenție; întrucât autoritățile de facto au confiscat și au ascuns ilegal rămășițele acestuia timp de 11 zile înainte de a le îngropa, fără a respecta drepturile de bază ale familiei și dorința acesteia de a ține doliu;

  K. întrucât, la 2 iulie, Rufo Chacón, un venezuelean de 16 ani, și-a pierdut vederea după ce a fost împușcat în față de agenții guvernamentali la un protest împotriva lipsei benzinei;

  1. își reiterează profunda îngrijorare cu privire la starea de urgență gravă din Venezuela, care pune serios în pericol viețile cetățenilor săi;

  2. condamnă actele brutale de represiune și violență, care s-au soldat cu morți și răniți; își exprimă solidaritatea cu poporul venezuelean și transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor;

  3. subliniază responsabilitatea directă a lui Nicolás Maduro și a forțelor armate și a serviciilor de informații care îi susțin regimul nelegitim, pentru utilizarea fără discernământ a violenței cu scopul de a reprima procesul de tranziție democratică și restabilirea statului de drept în Venezuela;

  4. denunță abuzurile forțelor de ordine și represiunea brutală la care au recurs forțele de securitate; solicită instituirea, cu sprijinul comunității internaționale, a unui mecanism național imparțial și independent pentru a ancheta execuțiile extrajudiciare din timpul operațiunilor de securitate, astfel încât să se garanteze tragerea la răspundere a celor responsabili și posibilitatea ca familiile victimelor să beneficieze de căi de atac și de protecție împotriva intimidării și a represaliilor;

  5. condamnă încălcările dreptului la alimentație și la îngrijiri medicale; solicită de urgență să se asigure disponibilitatea și accesul la alimente, medicamente și servicii medicale, acordându-se în același timp o atenție specială serviciilor pentru mame și copii;

  6. subliniază necesitatea ca toate actele de persecuție și de represiune selectivă din motive politice să înceteze, să fie condamnate public, pedepsite și evitate; solicită eliberarea tuturor persoanelor private de libertate în mod arbitrar;

  7. atrage atenția asupra intensificării gravei crize a migrației în întreaga regiune și laudă eforturile și solidaritatea manifestate de țările vecine, în special de Columbia; solicită Comisiei să continue cooperarea cu aceste țări, furnizând nu numai asistență umanitară, ci și mai multe resurse, precum și prin intermediul politicii de dezvoltare;

  8. subliniază faptul că discuțiile în curs trebuie să se bazeze pe foaia de parcurs adoptată de Adunarea Națională a Venezuelei; reamintește că dialogul trebuie să aibă ca unic obiectiv crearea condițiilor necesare pentru niște alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, care să aibă la bază un calendar fix, condiții echitabile pentru toți actorii implicați, transparență și prezența unor observatori internaționali credibili;

  9. invită Consiliul să impună sancțiuni suplimentare care să vizeze activele din străinătate ale autorităților de stat nelegitime și ale persoanelor responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de represiune; consideră, că autoritățile UE trebuie să restricționeze deplasările acestor persoane și ale rudelor lor apropiate, să le înghețe activele și să le interzică vizele;

  10. solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să conducă politica UE privind situația din Venezuela și să alinieze componența grupului de contact cu cea a Grupului de la Lima, care reprezintă țările democratice din regiune;

  11. sprijină pe deplin anchetele efectuate de Curtea Penală Internațională (CPI) care vizează crimele și actele de represiune la scară largă comise de regimul venezuelean; îndeamnă UE să se alăture inițiativei statelor părți la CPI de a investiga crimele împotriva umanității comise de guvernul de facto al lui Maduro, pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili;

  12. sprijină inițiativa de a crea o comisie de anchetă împreună cu Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU pentru a stabili responsabilitățile individuale în cazurile de încălcare sistematică a drepturilor omului în Venezuela;

  13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

   

  Ultima actualizare: 17 iulie 2019
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate