Eljárás : 2019/2730(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0008/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0008/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0008/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 51k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a venezuelai helyzetről</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}az ECR képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0006/2019

B9-0008/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről

(2019/2730(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai választásokról szóló, 2018. május 3-i, a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről szóló, 2018. július 5-i, a venezuelai helyzetről szóló, 2018. október 25-i, a venezuelai helyzetről szóló, 2019. január 31-iállásfoglalására és a venezuelai szükséghelyzetről szóló, 2019. március 28-i állásfoglalására,

 tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa (UNHCHR) Venezueláról szóló, 2019. július 4-i jelentésére,

 tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) Venezueláról szóló 2019. január 10-i, 2019. január 26-i, 2019. február 24-i nyilatkozataira és 2019. március 28-i nyilatkozatára,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a venezuelaiak számtalan olyan esettel szembesülnek, amikor gazdasági és szociális jogaikat egymással összefüggésben és egyre durvábban megsértik: csökkenő vásárlóerejük miatt nem tudják kielégíteni alapvető szükségleteiket; az erőforrások helytelen elosztása, a korrupció, az állami infrastruktúra karbantartásának hiánya és a súlyos beruházáskorlátozás a közszolgáltatások – például az egészségügyi ellátás, a tömegközlekedés, a villamos energiához, a vízhez és a földgázhoz való hozzáférés – összeomlásához vezetett; valamint az élelmiszerek szűkössége és magas ára miatt a venezuelaiak nehezen férnek hozzá az élelmiszerekhez, ami éhínséghez vezetett;

B. mivel 2019. június 19. és 21. között Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa látogatást tett Venezuelában, majd jelentést nyújtott be az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (UNHRC), amely ajánlásokat tartalmazott a venezuelai kormány számára az emberi jogok súlyos megsértésének megállítására és orvoslására vonatkozóan;

C. mivel a Venezuelát elhagyni kényszerült személyek száma 2018 óta drámai mértékben nőtt, és 2019. június 6-ára elérte a 4 milliót; mivel 2019 végére a venezuelaiak kényszerű migrációja meghaladja az 5 millió főt, és ezzel kialakul a világ második legnagyobb migrációs és menekültügyi válsága;

D. mivel Venezuela de facto kormánya aláásta a jogállamiságot, lebontotta a demokratikus intézményeket, és olyan intézkedéseket hozott, amelyek célja a politikai ellenfelek és a kormányt bíráló személyek semlegesítése, elnyomása és kriminalizálása; mivel a rezsim a megfélemlítés és az elrettentés érdekében rendszerszintű eszközként alkalmazza a kínzást;

E. mivel Venezuelában a de facto kormányerők által az elmúlt másfél évben folytatott biztonsági műveletek során közel 7000 személyt öltek meg bírósági eljárás nélkül; mivel a tiltakozások alatt bírósági eljárás nélkül megölt személyek családját továbbra is megfosztják az igazsághoz, az igazságszolgáltatáshoz és a kártérítéshez való joguktól;

F. mivel 22 parlamenti képviselőt – köztük a nemzetgyűlés elnökét – megfosztottak parlamenti mentelmi jogától; mivel 2 parlamenti képviselőt fogva tartanak, 16 képviselő pedig nagykövetségeken kért védelmet, elhagyta az országot vagy rejtőzködik;

G. mivel a 2018. május 16-án Nicolás Maduro de facto elnök és az ellenzéki erők közötti, Norvégia közbenjárásával megvalósult közvetítési párbeszéd nem tudott megoldást találni a válságra; mivel 2019. július 8-án folytatódott a párbeszéd Barbadoson, annak ellenére, hogy a de facto kormány nem tett eleget egyetlen olyan követelménynek sem, amely javítaná a párbeszédet célzó kísérletet;

H. mivel 2019. január 23-án Juan Guaidó, a nemzetgyűlés legitim módon és demokratikusan megválasztott elnöke a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban letette az esküt Venezuela ideiglenes elnökeként;

I. mivel a hivatalos erők és a félkatonai csoportok fellépéseik során fokozott kegyetlenkedést alkalmaztak, amint azt Rafael Acosta kapitány halált okozó megkínzása, illetve a főzéshez szükséges gáz hiánya ellen az édesanyjával együtt tiltakozó, 16 éves Rupo Velandria megvakítása bizonyítja;

1. ismételten mély aggodalmának ad hangot a venezuelai súlyos szükséghelyzet miatt, amely súlyosan veszélyezteti az ország polgárainak életét és jogait;

2. elítéli az erőszakos elnyomást és az erőszakot, amelynek következtében emberek meghaltak és megsérültek; szolidaritását fejezi ki Venezuela népével;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy Nicolás Maduro és az illegitim rezsimjét szolgáló biztonsági erők közvetlenül felelősek az erőszak annak érdekében történő válogatás nélküli alkalmazásáért, hogy elnyomják a demokratikus átmenet folyamatát és a jogállamiság helyreállítását Venezuelában;

4. elítéli a bűnüldöző szervek tagjai által elkövetett visszaéléseket és a biztonsági erők által alkalmazott brutális elnyomást; felszólít egy pártatlan és független nemzeti mechanizmus létrehozására, amely egy átmeneti kormány égisze alatt működik a nemzetközi közösség támogatásával, és kivizsgálja a biztonsági műveletek során végrehajtott, bírósági eljárás nélküli kivégzéseket annak biztosítása érdekében, hogy a felelősöket felelősségre vonják, és hogy az áldozatok hozzátartozói jogorvoslatot kapjanak, és számukra védelmet biztosítsanak a megfélemlítés és a megtorlások ellen;

5. elítéli az élelemhez és az orvosi ellátáshoz való jog megsértését; sürgősen felszólít az élelmiszer-, gyógyszer- és egészségügyi szolgáltatások biztosításának és hozzáférhetőségének garantálására, különös tekintettel az anyákat és a gyermekeket érintő szolgáltatásokra;

6. hangsúlyozza, hogy meg kell szüntetni, el kell ítélni és szankcionálni kell a politikai okokból történő üldözés és szelektív elnyomás minden formáját; felszólít a szabadságától önkényesen megfosztott valamennyi személy szabadon bocsátására;

7. felhívja a figyelmet az egész térséget érintő egyre súlyosabb migrációs válságra, és elismeri a szomszédos országok által tett erőfeszítéseket és az általuk tanúsított szolidaritást; kéri, hogy a Bizottság továbbra is működjön együtt ezekkel az országokkal, biztosítva nemcsak a humanitárius segítségnyújtást, hanem az uniós fejlesztési politikán keresztül juttatott további forrásokat is;

8. javasolja, hogy a két fél állapodjon meg egy ideiglenes kormányról, amely megteremtheti a tisztességes választásokhoz szükséges feltételeket, hogy sikeres legyen a párbeszéd, és szabad választásokra kerülhessen sor – mindez a Maduro kormány idején lehetetlen volt;

9. kitart amellett, hogy a párbeszéd egyetlen célja csak az lehet, hogy olyan békés megoldást találjanak, amely megszünteti a diktatúrát, feloldja a jelenlegi válságot, és véget vet a venezuelai nép szenvedésének;

10. felszólít arra, hogy vezessenek be olyan feltételeket, amelyek egy átmeneti kormány alatt szabad, átlátható és hiteles elnökválasztást eredményeznek meghatározott menetrend alapján, biztosítva valamennyi szereplő számára a tisztességes feltételeket, az átláthatóságot és a hiteles nemzetközi megfigyelők jelenlétét;

11. felszólítja a Tanácsot, hogy vezessen be további szankciókat az emberi jogok megsértéséért és az elnyomásért felelős illegitim állami hatóságok és személyek külföldi eszközeire vonatkozóan; úgy véli, hogy az uniós hatóságoknak korlátozniuk kell ezen személyek, valamint közeli hozzátartozóik mozgását, be kell fagyasztaniuk pénzeszközeiket, és fel kell függeszteniük vízumaikat;

12. kéri az alelnököt/főképviselőt, hogy vállaljon vezető szerepet az EU venezuelai helyzettel kapcsolatos politikájában együttműködve a Lima-csoport által képviselt, a régió demokratikus országaiból álló kapcsolattartó csoporttal;

13. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kubai rendőrség és a katonai hírszerző szolgálat stratégiai szerepet játszott Maduro törvénytelen rendszerének fennmaradásában, ami Venezuelában tömeges külföldi, politikai és katonai beavatkozást eredményezett;

14. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Oroszország támogatja a venezuelai rezsimet, és különösen amiatt, hogy műszaki és katonai szakértőket és tanácsadókat küldött; elítéli ezt a venezuelai belügyekbe való jogellenes beavatkozást;

15. teljes mértékben támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) részéről a venezuelai rezsim által elkövetett súlyos bűncselekmények és elnyomó intézkedések ügyében folytatott nyomozást; sürgeti az EU-t, hogy csatlakozzon a Nemzetközi Büntetőbíróság részes államainak kezdeményezéséhez a Maduro de facto kormánya által elkövetett, emberiesség elleni bűncselekmények kivizsgálásának megindítása érdekében, azzal a céllal, hogy a felelősöket felelősségre vonják;

16. támogatja azt a kezdeményezést, hogy vizsgálóbizottságot állítsanak fel a UNHCR-rel együtt annak megállapítása érdekében, hogy mely személyek felelősek az emberi jogok venezuelai rendszerszintű megsértéséért;

17. sürgeti Venezuela de facto kormányát, hogy haladéktalanul tegyen eleget az emberi jogok venezuelai helyzetéről szóló UNHCHR-jelentésben foglalt ajánlásoknak;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az alelnöknek/főképviselőnek, a Venezuelai Bolivári Köztársaság és a nemzetgyűlés ideiglenes elnökének, a Lima-csoport országai kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

 

Utolsó frissítés: 2019. július 17.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat