Proċedura : 2019/2730(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0008/2019

Testi mressqa :

B9-0008/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0008/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 54k

<TitreType>MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI</TitreType>

<TitreSuite>imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà</TitreSuite>

<TitreRecueil>skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura</TitreRecueil>


<Titre>dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela </Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}f'isem il-Grupp ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B9-0006/2019

B9‑0008/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela

(2019/2730(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Venezwela, b'mod partikolari dawk tat-3 ta' Mejju 2018 dwar l-elezzjonijiet fil-Venezwela, tal-5 ta' Lulju 2018 dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fuq il-fruntieri tal-art tagħha mal-Kolombja u mal-Brażil, tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela, tal-31 ta' Jannar 2019 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela u tat-28 ta' Marzu 2019 dwar is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela,

 wara li kkunsidra r-rapport dwar il-Venezwela tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem (UNHCHR) tal-4 ta' Lulju 2019,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Union għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) dwar il-Venezwela tal-10 ta' Jannar 2019, tas-26 ta' Jannar 2019, tal-24 ta' Frar 2019 u tat-28 ta' Marzu 2019,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Venezwelani qed iħabbtu wiċċhom ma' firxa ta' ksur interkonness u li qed jiddeterjora b'rabta mad-drittijiet ekonomiċi u soċjali tagħhom: it-tnaqqis fil-kapaċità tal-akkwist tagħhom fisser li ma jistgħux jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi tagħhom; l-allokazzjoni ħażina ta' riżorsi, il-korruzzjoni, nuqqas ta' manutenzjoni tal-infrastruttura pubblika u nuqqas serju ta' investiment irriżultaw fil-kollass tas-servizzi pubbliċi bħall-kura tas-saħħa, it-trasport pubbliku u l-aċċess għall-elettriku, l-ilma u l-gass naturali; u l-iskarsezza u l-prezzijiet għoljin tal-ikel għamluha diffiċli biex il-Venezwelani jkollhom aċċess għall-ikel, u b'hekk wasslu għall-ġuħ;

B. billi mid-19 sal-21 ta' Ġunju 2019, il-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Michelle Bachelet, żaret il-Venezwela, u wara ppreżentat rapport lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (UNHRC), li kien jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Gvern tal-Venezwela biex iwaqqaf u jirrimedja l-ksur gravi min-naħa tiegħu tad-drittijiet tal-bniedem;

C. billi l-għadd ta' persuni li ġew imġiegħla jitilqu mill-Venezwela żdied b'mod drammatiku mill-2018 'l hawn u laħaq 'il fuq minn 4 miljun ruħ fis-6 ta' Ġunju 2019; billi l-migrazzjoni furzata tal-Venezwelani se taqbeż il-5 miljun ruħ sa tmiem l-2019, hekk li din tikkostitwixxi t-tieni l-akbar kriżi ta' migranti u rifuġjati fid-dinja;

D. billi l-Gvern de facto tal-Venezwela naqqas is-saħħa tal-istat tad-dritt, żarma l-istituzzjonijiet demokratiċi u ħa miżuri maħsuba biex jinnewtralizzaw, irażżnu u jikkriminalizzaw l-avversarji politiċi u l-persuni li jikkritikawh; billi s-sistema tat-tortura tintuża bħala għodda sistemika mir-reġim għal skopijiet ta' intimidazzjoni u ta' dissważjoni;

E. billi kważi 7000 persuna ġew maqtula b'mod ekstraġudizzjarju matul operazzjonijiet ta' sigurtà fil-Venezwela mwettqa mill-forzi de facto tal-gvern matul l-aħħar sena u nofs; billi l-familji ta' dawk maqtula b'mod ekstraġudizzjarju, qtil li seħħ matul il-protesti, għadhom qed jinżammu milli jeżerċitaw drittijiethom għall-verità, il-ġustizzja u r-riparazzjoni;

F. billi 22 membru parlamentari, inkluż il-President tal-Assemblea Nazzjonali, tneħħitilhom l-immunità parlamentari tagħhom; billi żewġ deputati jinsabu f'detenzjoni filwaqt li 16-il deputat ieħor fittxew protezzjoni fl-ambaxxati, ħarbu mill-pajjiż jew inħbew;

G. billi d-djalogu ta' medjazzjoni mniedi fis-16 ta' Mejju 2018 bejn il-President de facto Nicolás Maduro u l-forzi tal-oppożizzjoni, immexxi minn Juan Guaidó u bil-medjazzjoni tan-Norveġja, naqas milli jsib soluzzjoni għall-kriżi; billi fit-8 ta' Lulju 2019 id-djalogu kompla fil-Barbados, għalkemm il-Gvern de facto naqas milli jikkonforma ma' kwalunkwe rekwiżit li jwassal għal tentattiv imtejjeb ta' djalogu;

H. billi fit-23 ta' Jannar 2019, il-President tal-Assemblea Nazzjonali elett b'mod leġittimu u demokratiku, Juan Guaidó, ħa l-ġurament tal-ħatra bħala l-President interim tal-Venezwela, f'konformità mal-Artikolu 233 tal-kostituzzjoni tal-Venezwela;

I. billi l-forzi uffiċjali u l-gruppi paramilitari rrikorrew għal żieda fil-krudeltà fl-azzjonijiet tagħhom, kif muri mit-tortura sal-mewt tal-Kaptan Rafael Acosta, jew l-għama ta' Rupo Velandria ta' 16-il sena, li ġie sparat tir f'wiċċu meta pprotesta ma' ommu dwar in-nuqqas ta' gass għat-tisjir;

1. Itenni t-tħassib profond tiegħu dwar is-sitwazzjoni gravi ta' emerġenza fil-Venezwela, li qed tipperikola bil-kbir il-ħajja u d-drittijiet taċ-ċittadini tal-pajjiż;

2. Jikkundanna l-vjolenza u r-repressjoni ħarxa, li wasslu biex persuni sfaw maqtula u midruba; jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-poplu tal-Venezwela;

3. Jissottolinja r-responsabbiltà diretta ta' Nicolás Maduro, kif ukoll tal-forzi tas-sigurtà fis-servizz tar-reġim illeġittimu tiegħu, fl-użu indiskriminat tal-vjolenza għar-repressjoni tal-proċess ta' tranżizzjoni demokratika u tar-restawr tal-istat tad-dritt fil-Venezwela;

4. Jiddenunzja l-abbużi mwettqa minn uffiċjali tal-infurzar tal-liġi u r-repressjoni brutali mwettqa mill-forzi tas-sigurtà; jitlob li, bl-appoġġ tal-komunità internazzjonali, jiġi stabbilit mekkaniżmu nazzjonali imparzjali u indipendenti taħt gvern tranżizzjonali biex jinvestiga l-eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji mwettqa matul operazzjonijiet tas-sigurtà, sabiex jiġi żgurat li dawk responsabbli jagħtu kont ta' għemilhom, u li l-familji tal-vittmi jingħatawlhom rimedju u protezzjoni kontra l-intimidazzjoni u r-rappreżalji;

5. Jikkundanna l-ksur kontra d-dritt għall-ikel u d-dritt għall-kura medika; jitlob b'urġenza li jiġi ggarantit li l-ikel, il-mediċini u s-servizzi tal-kura tas-saħħa jkunu disponibbli u aċċessibbli, filwaqt li s-servizzi materni u tat-tfal jingħataw attenzjoni speċjali;

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-atti kollha ta' persekuzzjoni u ta' repressjoni selettiva għal raġunijiet politiċi jieqfu, jiġu kkundannati pubblikament u jiġu kkastigati; jitlob li jinħelsu dawk kollha li, b'mod arbitrarju, sfaw imċaħħda mil-libertà tagħhom;

7. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-kriżi migratorja dejjem ikbar madwar ir-reġjun kollu, u jfaħħar l-isforzi u s-solidarjetà murija mill-pajjiżi ġirien; jitlob li l-Kummissjoni tkompli tikkoopera ma' dawn il-pajjiżi, mhux biss billi tipprovdi għajnuna umanitarja, iżda wkoll billi tipprovdi aktar riżorsi permezz tal-politika tal-iżvilupp tal-UE;

8. Jissuġġerixxi li ż-żewġ naħat jaqblu dwar gvern interim li jista' joħloq il-kundizzjonijiet meħtieġa għal elezzjonijiet ġusti, sabiex ikun jista' jkun hemm djalogu b'suċċess u jsiru elezzjonijiet ħielsa — ħaġa li kienet impossibbli taħt il-gvern ta' Maduro;

9. Jinsisti li l-għan tad-djalogu jrid ikun li tinstab soluzzjoni paċifika li ttemm id-dittatorjat, issolvi l-kriżi attwali u ttemm it-tbatija tal-poplu tal-Venezwela;

10. Jitlob li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet li jwasslu għal elezzjonijiet presidenzjali ħielsa, trasparenti u kredibbli, taħt gvern ta' tranżizzjoni u abbażi ta' kalendarju fiss, flimkien ma' kundizzjonijiet ġusti għall-atturi kollha, trasparenza u l-preżenza ta' osservaturi internazzjonali kredibbli;

11. Jitlob li l-Kunsill jimponi sanzjonijiet addizzjonali mmirati lejn l-assi li l-awtoritajiet statali illeġittimi u ta' individwi responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u għar-repressjoni għandhom barra l-pajjiż; jemmen li l-awtoritajiet tal-UE jeħtieġ li jirrestrinġu l-movimenti ta' dawn l-individwi, kif ukoll tal-eqreb qraba tagħhom, jiffriżaw l-assi tagħhom u jissospendu l-viżi tagħhom;

12. Jitlob lill-VP/RGħ tmexxi l-politika tal-UE dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela, f'kooperazzjoni mal-grupp ta' kuntatt magħmul minn pajjiżi demokratiċi tar-reġjun, kif irrappreżentat mill-Grupp ta' Lima;

13. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-forza tal-pulizija u s-servizz tal-intelligence militari Kubani huma l-element strateġiku li għamilha possibbli għar-reġim illegali ta' Maduro li jippersisti, u b'hekk jikkostitwixxu interferenza militari, politika u militari massiċċa fil-Venezwela;

14. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-appoġġ tar-Russja għar-reġim fil-Venezwela u, b'mod partikolari, it-trażmissjoni ta' esperti u konsulenti tekniċi u militari; jikkundanna din l-interferenza illegali fl-affarijiet interni tal-Venezwela;

15. Jappoġġja bis-sħiħ l-investigazzjonijiet min-naħa tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) dwar id-delitti u l-atti ta' repressjoni estensivi mwettqa mir-reġim Venezwelan; iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea tissieħeb fl-inizjattiva tal-Istati Partijiet tal-QKI biex tinbeda investigazzjoni tar-reati kontra l-umanità mwettqa mill-gvern de facto ta' Maduro, bl-għan li dawk responsabbli jagħtu kont ta' għemilhom;

16. Jappoġġja l-inizjattiva biex, flimkien mal-UNHRC, tiġi stabbilita Kummissjoni ta' Inkjesta li tistabbilixxi r-responsabbiltajiet individwali għall-ksur sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem fil-Venezwela;

17. Iħeġġeġ lill-gvern de facto tal-Venezwela jikkonforma malajr mar-rakkomandazzjonijiet elenkati fir-rapport tal-UNHCHR dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Venezwela;

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-VP/RGħ, lill-President interim leġittimu tar-Repubblika u tal-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-pajjiżi tal-Grupp ta' Lima, lill-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana u lis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani.

 

Aġġornata l-aħħar: 17 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza