Procedură : 2019/2730(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0008/2019

Texte depuse :

B9-0008/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0008/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 54k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația din Venezuela </Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0006/2019

B9‑0008/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela

(2019/2730(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela, cea din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia, cea din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela, cea din 31 ianuarie 2019 referitoare la situația din Venezuela și cea din 28 martie 2019 referitoare la situația de urgență din Venezuela,

 având în vedere raportul privind Venezuela din 4 iulie 2019 al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului,

 având în vedere declarațiile privind Venezuela ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, din 10 ianuarie 2019, 26 ianuarie 2019, 24 februarie 2019 și 28 martie 2019,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât venezuelenii se confruntă cu o serie de încălcări ale drepturilor economice și sociale interdependente și din ce în ce mai grave: puterea lor de cumpărare s-a diminuat atât de mult încât nu-și mai pot satisface nevoile de bază; alocarea necorespunzătoare a resurselor, corupția, lipsa activităților de întreținere a infrastructurii publice și nivelul foarte scăzut al investițiilor au dus la prăbușirea serviciilor publice, precum asistența medicală, transportul public și accesul la electricitate, apă și gaze naturale; iar penuria produselor alimentare și prețurile ridicate ale acestora au îngreunat accesul cetățenilor venezueleni la alimente, ajungându-se la situația de foamete;

B. întrucât, în perioada 19-21 iunie 2019, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a vizitat Venezuela, iar în urma vizitei sale a prezentat un raport Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, care conține recomandări adresate guvernului Venezuelei de a înceta și de a remedia încălcările grave ale drepturilor omului;

C. întrucât numărul de persoane care au fost forțate să părăsească Venezuela a crescut dramatic din 2018, ajungând la peste 4 milioane la 6 iunie 2019; întrucât migrația forțată a venezuelenilor va depăși 5 milioane de persoane până la sfârșitul anului 2019, constituind astfel a doua criză majoră la nivel mondial în domeniul migrației și al refugiaților;

D. întrucât guvernul de facto al Venezuelei a erodat statul de drept, a desființat instituțiile democratice și a luat măsuri menite să neutralizeze, să reprime și să incrimineze oponenții politici și persoanele care aduc critici la adresa sa; întrucât tortura este utilizată de către regim ca instrument sistemic în scopul intimidării și descurajării;

E. întrucât, în Venezuela, aproape 7 000 de persoane au fost ucise prin execuții extrajudiciare în timpul operațiunilor de securitate desfășurate de forțele guvernului de facto în ultimul an și jumătate; întrucât familiile persoanelor ucise prin execuții extrajudiciare în timpul protestelor sunt private în continuare de dreptul la adevăr, justiție și reparație;

F. întrucât 22 de parlamentari, inclusiv președintele Adunării Naționale, au fost privați de imunitatea parlamentară; întrucât 2 parlamentari se află în detenție, iar 16 fie au solicitat protecție în diverse ambasade, fie au părăsit țara ori s-au ascuns;

G. întrucât dialogul de mediere moderat de Norvegia, lansat la 16 mai 2018 între președintele de facto Nicolás Maduro și forțele opoziției, conduse de Juan Guaidó, a eșuat în soluționarea crizei; întrucât, la 8 iulie 2019, dialogul s-a reluat în Barbados, deși guvernul de facto nu a respectat cerințele care ar fi permis derularea dialogului în condiții mai bune;

H. întrucât, la 23 ianuarie 2019, Juan Guaidó, președintele Adunării Naționale ales în mod legitim și democratic, a fost investit în funcția de președinte interimar al Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

I. întrucât forțele oficiale și grupările paramilitare au acționat cu o cruzime tot mai mare, după cum o demonstrează torturarea soldată cu moartea a căpitanului Rafael Acosta sau orbirea tinerei Rupo Velandria, în vârstă de 16 ani, care a fost împușcată în față în timp ce protesta împreună cu mama sa din cauza lipsei gazului pentru gătit,

1. își reiterează profunda îngrijorare cu privire la starea de urgență gravă din Venezuela, care pune serios în pericol viața și drepturile cetățenilor acestei țări;

2. condamnă represiunile dure și violența, care au provocat moartea și rănirea persoanelor; își exprimă solidaritatea cu poporul venezuelean;

3. subliniază responsabilitatea directă a lui Nicolás Maduro și a forțelor de securitate care se află în serviciul regimului său nelegitim în utilizarea arbitrară a violenței pentru a reprima procesul de tranziție democratică și restabilirea statului de drept în Venezuela;

4. denunță abuzurile comise de forțele de ordine și represiunea brutală la care au recurs forțele de securitate; solicită instituirea unui mecanism național imparțial și independent, care să funcționeze sub mandatul unui guvern de tranziție, cu sprijinul comunității internaționale, pentru a ancheta execuțiile extrajudiciare din timpul operațiunilor de securitate, astfel încât să se garanteze tragerea la răspundere a celor responsabili și posibilitatea ca familiile victimelor să beneficieze de căi de atac și de protecție împotriva intimidării și a represaliilor;

5. condamnă încălcările dreptului la hrană și la îngrijiri medicale; solicită de urgență să se asigure disponibilitatea și accesul la alimente, medicamente și servicii medicale, acordându-se o atenție specială serviciilor pentru mame și copii;

6. subliniază necesitatea ca toate actele de persecuție și de represiune selectivă din motive politice să înceteze, să fie condamnate și pedepsite; solicită eliberarea tuturor persoanelor private de libertate în mod arbitrar;

7. atrage atenția asupra intensificării crizei migrației în întreaga regiune și laudă eforturile și solidaritatea manifestate de țările vecine; solicită Comisiei să continue cooperarea cu aceste țări, oferind nu numai asistență umanitară, ci și resurse suplimentare prevăzute în cadrul politicii de dezvoltare a UE;

8. propune ca ambele părți să ajungă la un acord privind un guvern interimar, care să creeze condițiile necesare pentru desfășurarea unor alegeri corecte, astfel încât dialogul să se poată derula cu succes și să aibă loc alegeri libere – acest lucru fiind imposibil sub guvernul Maduro;

9. insistă asupra faptului că dialogul trebuie să aibă drept unic scop găsirea unei soluții pașnice, care să ducă la sfârșitul dictaturii, să rezolve criza actuală și să pună capăt suferinței poporului venezuelean;

10. solicită să se creeze condiții care să ducă la alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, sub mandatul unui guvern de tranziție și bazate pe un calendar fix, precum și condiții echitabile pentru toți actorii, transparență și prezența unor observatori internaționali credibili;

11. invită Consiliul să impună sancțiuni suplimentare care să vizeze activele din străinătate ale autorităților de stat nelegitime și ale persoanelor responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de represiune; consideră că autoritățile UE trebuie să restricționeze deplasările acestor persoane, precum și ale rudelor lor apropiate, să le înghețe activele și să le suspende vizele;

12. solicită VP/ÎR să coordoneze politica UE privind situația din Venezuela, în cooperare cu grupul de contact format de țări democratice din regiune, astfel cum este reprezentat de Grupul de la Lima;

13. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că forțele de poliție și serviciul militar de informații din Cuba constituie elementele strategice care permit regimului ilegal al lui Maduro să rămână la putere, constituind astfel o ingerință străină, politică și militară, masivă în Venezuela;

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la sprijinul Rusiei acordat regimului din Venezuela și, în special, față de trimiterea de către aceasta a unor experți și consilieri tehnici și militari; condamnă această ingerință ilegală în afacerile interne ale Venezuelei;

15. sprijină pe deplin anchetele efectuate de Curtea Penală Internațională (CPI) ce vizează crimele și actele de represiune la scară largă comise de regimul venezuelean; îndeamnă UE să se alăture inițiativei statelor părți la CPI de a deschide o anchetă asupra crimelor împotriva umanității comise de guvernul de facto al lui Maduro, pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili;

16. sprijină inițiativa de instituire a unei comisii de anchetă împreună cu Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU pentru stabilirea responsabilităților individuale în cazurile de încălcare sistematică a drepturilor omului în Venezuela;

17. îndeamnă guvernul de facto al Venezuelei să respecte cât mai rapid recomandările prezentate în raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind situația drepturilor omului în Venezuela;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și al Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

Ultima actualizare: 17 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate