Návrh usnesení - B9-0010/2019Návrh usnesení
B9-0010/2019

NÁVRH USNESENÍ o situaci ve Venezuele

15.7.2019 - (2019/2730(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
za skupinu Renew

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0006/2019

Postup : 2019/2730(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0010/2019
Předložené texty :
B9-0010/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

B9-0010/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele

(2019/2730(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele[1], ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele[2], ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií[3], ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele[4], ze dne 31. ledna 2019 o situaci ve Venezuele[5] a ze dne 28. března 2019 o situaci ve Venezuele[6],

 s ohledem na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 4. července 2019 o Venezuele,

 s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Venezuele ze dne 10. ledna 2019, 26. ledna 2019, 24. února 2019, 28. března 2019, 30. dubna 2019 a 18. června 2019,

 s ohledem na zprávu Organizace amerických států ze dne 8. března 2019 o venezuelských migrantech a uprchlících,

 s ohledem na IV. mezinárodní technické zasedání procesu z Quita, které se konalo v Buenos Aires ve dnech 4. a 5. července 2019,

 s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 30. dubna 2019,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

 s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména na její článek 233,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že prezidentské volby, které se konaly dne 20. května 2018, proběhly v rozporu s minimálními mezinárodními standardy pro věrohodný proces; vzhledem k tomu, že EU spolu s dalšími regionálními organizacemi a demokratickými zeměmi neuznala ani tyto volby, ani orgány, které z tohoto nelegitimního volebního procesu vzešly;

B. vzhledem k tomu, že dne 10. ledna 2019 si Nicolás Maduro nezákonně a v rozporu s ústavním pořádkem uzurpoval před Nejvyšším soudem prezidentské pravomoci; vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 se legitimně a demokraticky zvolený předseda Národního shromáždění Juan Guaidó složením přísahy ujal funkce prozatímního prezidenta Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

C. vzhledem k tomu, že se situace v oblasti lidských práv, právního státu a demokracie ve Venezuele od zvolení Nicoláse Madura v roce 2013 nesmírně zhoršuje; vzhledem k tomu, že se v letech 2018 až 2019 politická, hospodářská, institucionální, sociální a vícerozměrná humanitární krize ve Venezuele výrazně zhoršila; vzhledem k tomu, že rostoucí nedostatek léků a potravin, masivní porušování lidských práv, hyperinflace, politický útlak, korupce a násilí ohrožují životy lidí a nutí je opustit zemi;

D. vzhledem k tomu, že vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová navštívila tuto zemi ve dnech 19. až 21. června 2019; vzhledem k tomu, že naléhavě vyzvala faktickou vládu Venezuely, aby přijala okamžitá a konkrétní opatření k zastavení a nápravě závažného porušování lidských práv, které je v této zemi zdokumentováno;

E. vzhledem k tomu, že ve Venezuele potřebuje humanitární pomoc více než 7 milionů osob; vzhledem k tomu, že Madurův režim neudělal žádný opravdový pokus řešit alarmující a rozsáhlou humanitární krizi, a zanedbal tak odpovědnost vůči vlastním občanům, pokud jde o jejich ochranu a zaopatření; vzhledem k tomu, že režim porušuje právo na potraviny, včetně povinnosti státu zajistit, aby obyvatelstvo nemělo hlad; vzhledem k tomu, že podle údajů OSN trpí 3,7 milionu Venezuelanů podvýživou, zejména děti a těhotné ženy;

F. vzhledem k tomu, že se systém zdravotní péče ve Venezuele nachází na pokraji kolapsu, protože nemocnice nemají dostatek personálu, vybavení, léků a elektřiny, což od listopadu 2018 do února 2019 vedlo k nejméně 1 557 úmrtím; vzhledem k tomu, že ve čtyřech největších městech Venezuely, včetně Caracasu, chybí 60 až 100 % základních léků; vzhledem k tomu, že vzrostla úmrtnost matek a mnoho žen muselo opustit zemi, aby porodily; vzhledem k tomu, že již dříve vymýcené nemoci jako malárie, Chagasova choroba, horečka dengue, zika, chikungunya a další se ve Venezuele znovu objevila a rozšířila v důsledku zoufalého stavu systému zdravotní péče; vzhledem k tomu, že tyto zhoršující se epidemie by se mohly rozšířit za hranice Venezuely a vést k ohrožení veřejného zdraví na regionální úrovni;

G. vzhledem k tomu, že podle nynějších odhadů opustily zemi v posledních čtyřech letech v důsledku závažného nedostatku potravin, léků a základních služeb, zhoršování násilí a trestné činnosti a represí jménem režimu přibližně 4 miliony lidí; vzhledem k tomu, že tato migrace vyvíjí mimořádný tlak na sousední země, ale rovněž rostoucí měrou na Evropskou unii a evropská území v Karibiku; vzhledem k tomu, že do konce roku 2019 překročí celkový počet Venezuelanů nucených migrovat 5 milionů, což činí tuto migraci druhou největší migrační a uprchlickou krizí na světě;

H. vzhledem k tomu, že 22 poslanců, včetně předsedy Národního shromáždění, bylo zbaveno poslanecké imunity; vzhledem k tomu, že 2 poslanci jsou ve vazbě a 16 poslanců buď požádalo o ochranu na velvyslanectvích, opustilo zemi nebo se ukrývá;

I. vzhledem k tomu, že v minulém roce a půl bylo během bezpečnostních operací ve Venezuele zabito téměř 7 000 osob; vzhledem k tomu, že podle zjištění ve zprávě, kterou vydala Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) dne 4. července 2019, orgány využívají FAES (Fuerzas de Acciónes Especiales – speciální jednotky bolívarovské státní policie) a další bezpečnostní složky jako součást své politiky vzbuzování strachu u obyvatelstva a udržování sociální kontroly; vzhledem k tomu, že rodinám osob zabitých během protestů stále není umožněno uplatňovat práva na pravdu, spravedlnost a odškodnění;

J. vzhledem k tomu, že režim používá mučení jako systémový nástroj k zastrašování a trestání protestujících, čímž vytváří atmosféru teroru; vzhledem k tomu, že ve zprávě UNHRC se zjistilo, že bezpečnostní a zpravodajské služby, zejména SEBIN (bolívarovská zpravodajská služba) a DGCIM (Generální ředitelství vojenské kontrarozvědky), se k takovým praktikám běžně uchylují; vzhledem k tomu, že političtí vězni ve Venezuele, zejména ti, které zadržuje DGCIM, jsou v tomto okamžiku vystaveni mučení a v současné době se nacházejí v izolaci, aniž by mohli kontaktovat své právníky a rodinné příslušníky, kteří se obávají o jejich život a fyzickou integritu;

K. vzhledem k tomu, že dne 29. června 2019 zemřel ve vazbě námořní kapitán Rafael Acosta Arévalo, který byl zatčen a mučen pro údajnou přípravu atentátu na Nicoláse Madura; vzhledem k tomu, že uniklá pitevní zpráva naznačuje, že byl bit a usmrcen elektrickým proudem; vzhledem k tomu, že tělo kapitána Acosty bylo pohřbeno vládními úředníky bez souhlasu jeho rodiny;

L. vzhledem k tomu, že dne 2. července 2019, Rufo Chacón, 16letý venezuelský chlapec, přišel při protestu proti nedostatku benzínu o zrak poté, co byl úředníky faktické vlády střelen do tváře;

M. vzhledem k tomu, že na světovém summitu OSN konaném v září 2005 všechny členské státy oficiálně přijaly odpovědnost každého státu za ochranu svého obyvatelstva před zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že se členské státy rovněž dohodly, že pokud některý stát této odpovědnosti nedostojí, má mezinárodní společenství povinnost pomáhat chránit obyvatelstvo ohrožené těmito zločiny;

1. opakuje, že plně podporuje legitimního prozatímního prezidenta Juana Guaidóa v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy; opětovně vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je v současnosti jediným legitimně zvoleným demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je třeba obnovit a respektovat, včetně výsad a bezpečnosti jeho členů; vyzývá všechny členské státy EU, aby uznaly Juana Guaidóa legitimním prozatímním prezidentem Venezuely;

2. opakuje, že je hluboce znepokojen závažnou politickou, hospodářskou a humanitární krizí, která zásadním způsobem ohrožuje životy Venezuelanů a jejíž účinky se rovněž přenášejí do celého regionu;

3. důrazně odsuzuje tvrdé represe a násilí vůči civilistům a demokratické opozici ze strany donucovacích a bezpečnostních orgánů, jejichž následkem jsou svévolná zatčení, zranění a úmrtí; vyjadřuje solidaritu s venezuelským lidem a upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí;

4. zdůrazňuje přímou odpovědnost Nicoláse Madura, jakož i ozbrojených a zpravodajských sil ve službách jeho nezákonného režimu, za bezohledné používání násilí k potlačování demokratické a pokojné opozice vůči režimu; odsuzuje používání – za jakýchkoli okolností – svévolného zadržování, mučení a mimosoudních poprav, které jsou zakázány podle mezinárodních úmluv, včetně těch, které Venezuela podepsala;

5. odsuzuje porušování práva na potraviny a práva na lékařskou péči;  naléhavě žádá, aby byla zaručena dostupnost a přístupnost potravin, léků a služeb zdravotní péče, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost službám péče o matky a děti; vyzývá Madurův režim, aby okamžitě otevřel humanitární kanál, který by umožnil přísun pomoci do země;

6. zdůrazňuje potřebu zastavit, veřejně odsoudit a potrestat veškeré akty pronásledování a selektivní represe z politických důvodů a takovým aktům předcházet; vyzývá příslušné orgány, aby zaručily bezpečnost a práva všech osob ve vazbě ve Venezuele a propustily všechny svévolně zadržované osoby;

7. je znepokojen zhoršující se migrační krizí v celém regionu; žádá Komisi, aby pokračovala ve spolupráci se sousedními zeměmi, do nichž se venezuelští migranti uchýlili, a to nejen poskytováním humanitární pomoci, ale také zajištěním většího množství zdrojů prostřednictvím své rozvojové politiky;

8. poukazuje na to, že probíhající dialog musí vycházet z plánu přijatého v Národním shromáždění Venezuely; trvá na tom, že hlavním účelem dialogu musí být pokojný přechod k demokracii vytvořením podmínek, které povedou ke svobodným, transparentním a věrohodným prezidentským volbám na základě pevně stanoveného časového harmonogramu, spravedlivých podmínek pro všechny aktéry, transparentnosti a přítomnosti důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů;

9. připomíná těm, kteří ve Venezuele vykonávají moc, jejich odpovědnost za ochranu venezuelského obyvatelstva mimo jiné před porušováním lidských práv a zločinům proti lidskosti; dále připomíná mezinárodnímu společenství, a zejména EU a jejím členským státům, zásadu „odpovědnosti za ochranu“ venezuelského obyvatelstva před zločiny proti lidskosti, kterých se dopouští stát; připomíná, že se jedná o kolektivní závazek přijatý členskými státy OSN, aby se zabránilo humanitární katastrofě s většími důsledky; vyzývá mezinárodní společenství, aby koordinovaným způsobem a v rámci OSN posoudilo všechny diplomatické, humanitární a mírové možnosti s cílem prosadit zásadu „odpovědnosti za ochranu“;

10. vyzývá Radu, aby uložila další sankce zaměřené na zahraniční majetek nelegitimních státních orgánů a osob odpovědných za porušování lidských práv a represe a aby tyto sankce rozšířila i na jejich rodinné příslušníky; je přesvědčen, že orgány EU musí omezit pohyb těchto osob a jejich nejbližších rodinných příslušníků a zmrazit jejich majetek a víza; požaduje, aby Rada urychleně prozkoumala další hospodářská opatření, včetně uložení sankcí vůči státní ropné společnosti Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA);

11. připomíná svou plnou podporu vyšetřování Mezinárodního trestního soudu (MTS) týkajícího se rozsáhlých zločinů a aktů represe, jichž se dopouští venezuelský režim, z nichž některé představují zločiny proti lidskosti; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby se připojily k iniciativě několika smluvních států MTS, jejímž cílem je vyšetřit zločiny proti lidskosti spáchané faktickou Madurovou vládou a pohnat odpovědné osoby k odpovědnosti;

12. podporuje iniciativu na zřízení vyšetřovací komise u UNHRC s cílem určit individuální odpovědnost při systematickém porušování lidských práv ve Venezuele; dále podporuje výzvu UNHRC na vytvoření nestranného a nezávislého vnitrostátního mechanismu – s podporou mezinárodního společenství – s cílem vyšetřit mimosoudní popravy provedené během bezpečnostních operací, aby se zajistilo pohnání odpovědných osob k odpovědnosti a aby bylo rodinám obětí poskytnuto odškodnění a zajištěna ochrana před zastrašováním a odvetnými opatřeními;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům zemí Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

Poslední aktualizace: 17. července 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí