Διαδικασία : 2019/2730(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0011/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0011/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0011/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 53k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Γιώργος Γεωργίου, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry, Sira Rego</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0011/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

(2019/2730(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών του 1945, και ιδίως το κεφάλαιο 1 άρθρο 1 παράγραφος 2, όπου δηλώνεται ότι σκοπός των Ηνωμένων Εθνών είναι «να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στον σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης»,

 έχοντας υπόψη την αρχή της μη παρέμβασης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη τους»,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο περιλαμβάνει τη δέσμευση των κρατών μελών του ΟΗΕ να προασπίζουν την κυρίαρχη ισότητα όλων των κρατών και να σέβονται την εδαφική τους ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία τους,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας (A/HRC/41/18),

 λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ενέκρινε, στις 14 Ιουλίου 2019, ψήφισμα που υπέβαλε η Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας κατά την άσκηση της προεδρίας του Κινήματος των Αδεσμεύτων (ΝΑΜ) υπέρ της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων, τα οποία στην πραγματικότητα είναι κυρώσεις,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα έχει αντιμετωπίσει αρκετές απόπειρες πραξικοπήματος, με τον Juan Guaidó να αυτοανακηρύσσεται προσωρινός Πρόεδρος της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράξη αυτή δεν έχει συνταγματική ή νομική βάση, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων του Συντάγματος των οποίων γίνεται επίκληση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ομάδα της Λίμα, αναγνώρισαν μονομερώς τον Juan Guaidó ως προσωρινό Πρόεδρο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική ανάμειξη, και ιδίως η απειλή για επέμβαση των ΗΠΑ, έχει οξύνει την κατάσταση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προβεί σε διάφορες δηλώσεις με στόχο να παρέμβει στην εσωτερική κατάσταση στη Βενεζουέλα και να την επηρεάσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγγελθεί επανειλημμένως η εξωτερική ανάμειξη, οι εκστρατείες αποσταθεροποίησης και παραπληροφόρησης στη χώρα, η χειραγώγηση της κοινής γνώμης και η βία που προωθούν ορισμένοι φορείς της αντιπολίτευσης κατά της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της δημοκρατικής σταθερότητας της χώρας και κατά του λαού της Βενεζουέλας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Βενεζουέλα επιδεινώθηκε σημαντικά ως συνέπεια των αυξανόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, που οδήγησαν σε υπερπληθωρισμό, ελλείψεις στον εφοδιασμό, αυξανόμενη φτώχεια και ελλείψεις φαρμάκων και ιατρικού υλικού·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα αντιβαίνουν προς το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανωτέρω έχει επανειλημμένως τονίσει ο ΟΗΕ, και ιδίως ο ειδικός εισηγητής σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις διαταράσσουν τις χώρες στις οποίες επιβάλλονται και, όταν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες των αναπτυσσόμενων χωρών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος αποτελεί τη βάση για την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων και των εσωτερικών καταστάσεων σε όλες τις χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, προκειμένου να βρεθούν λύσεις για τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και η αντιπολίτευση συμφώνησαν πρόσφατα να συμμετέχουν σε μόνιμο ειρηνευτικό διάλογο ως αποτέλεσμα των συνομιλιών στις Μπαρμπάντος με τη διευκόλυνση της Νορβηγίας·

1. καταδικάζει απερίφραστα τις απόπειρες πραξικοπημάτων στη Βενεζουέλα, την παράνομη αυτοανακήρυξη του Juan Guaidó ως προσωρινού Προέδρου της χώρας και την αναγνώριση του Juan Guaidó από τις ΗΠΑ, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και από την αποκαλούμενη Ομάδα της Λίμα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· τονίζει ότι η διεθνής αναγνώριση κάθε νέας κυβέρνησης που βασίζεται σε αυτοανακήρυξη και πραξικόπημα υπονομεύει σοβαρά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της πολιτικής κατάστασης στη Βενεζουέλα και την περιοχή· είναι της άποψης ότι η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα της Βενεζουέλας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή·

2. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη μέλη δεν καταδίκασαν την απόπειρα πραξικοπήματος· απορρίπτει την αναγνώριση του Guaidó ως προσωρινού Προέδρου της Βενεζουέλας·

3. ζητεί επιτακτικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρήσουν τη δέσμευσή τους περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ιδίως της αρχής της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών και της υποχρέωσης να απέχουν από τη χρήση ή την απειλή βίας·

4. υποστηρίζει τις προσπάθειες των δημοκρατικών δυνάμεων, της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και του λαού της Βενεζουέλας να βρουν οι ίδιοι τις απαντήσεις στις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να προωθήσουν την ενίσχυση του εθνικού διαλόγου στη Βενεζουέλα, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Βενεζουέλας·

5. τονίζει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Βενεζουέλα προκάλεσαν, και εξακολουθούν να προκαλούν σε αυξανόμενο βαθμό, πολύ σοβαρές βλάβες στην ανθρώπινη ζωή και υγεία, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των θανάτων που υπολογίζονται σε πάνω από 40 000 μεταξύ 2017 και 2018· θεωρεί ότι οι κυρώσεις αυτές αντιστοιχούν στον ορισμό της συλλογικής τιμωρίας του άμαχου πληθυσμού, όπως περιγράφεται στις διεθνείς συμβάσεις της Γενεύης και της Χάγης, πράγμα που τις καθιστά παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών· ζητεί επειγόντως την άρση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επιδείνωση της οικονομίας της χώρας και στην κοινωνική κατάσταση των πολιτών της·

6. αναγνωρίζει την κοινωνική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Βενεζουέλα και τονίζει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για την ανάκαμψή της· καταγγέλλει την εκμετάλλευση αυτής της κρίσης από εκείνους που επιδιώκουν την αύξηση της εξωτερικής ανάμειξης και προωθούν και προασπίζουν τις εκστρατείες υπέρ της παρέμβασης στην χώρα· υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς δραστηριότητες και η διεθνής βοήθεια θα πρέπει να επιχειρούνται μόνο με τη συναίνεση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, όπως προβλέπεται στο ψήφισμα 46/182 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Δεκεμβρίου 1991·

7. υπενθυμίζει ότι η πορεία της κοινωνικής ανάπτυξης κάθε χώρας πρέπει να αποφασίζεται μόνο από τον λαό της·

8. απορρίπτει κάθε διεθνή έκκληση που παραβιάζει τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για πλήρη τήρηση της αρχής της μη επέμβασης σε υποθέσεις που εμπίπτουν ουσιαστικά στην εγχώρια δικαιοδοσία των κρατών, σε οποιαδήποτε χώρα, ήπειρο ή περιοχή του κόσμου, δεδομένου ότι οι αρχές αυτές κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής.

 

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου