Postopek : 2019/2730(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0011/2019

Predložena besedila :

B9-0011/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0011/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 50k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 132(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o razmerah v Venezueli</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry, Sira Rego</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v imenu skupine GUE/ENL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0011/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli

(2019/2730(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Ustanovne listine OZN iz leta 1945, zlasti drugega odstavka 1. člena 1. poglavja, kjer je izražen cilj „razvijati prijateljske odnose med narodi, ki temeljijo na spoštovanju načela enakopravnosti in samoodločbe narodov, in izvajati druge ustrezne ukrepe za utrditev miru na svetu“,

 ob upoštevanju načela nevmešavanja iz Ustanovne listine OZN,

 ob upoštevanju 1. člena Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah ter 1. člena Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, v katerih je navedeno, da imajo vsi narodi pravico do samoodločbe ter da si s to pravico svobodno določajo svoj politični status in svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

 ob upoštevanju ustave Bolivarske republike Venezuele,

 ob upoštevanju 2. člena Ustanovne listine OZN, v skladu s katerim so članice OZN dolžne spoštovati načelo suverene enakosti vseh držav ter njihovo ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost,

 ob upoštevanju poročila visoke komisarke OZN za človekove pravice o stanju človekovih pravic v Bolivarski republiki Venezueli (A/HRC/41/18),

 ob upoštevanju, da je svet OZN za človekove pravice 14. julija 2019 za okrepitev mednarodnega sodelovanja na področju človekovih pravic in v boju proti negativnim posledicam enostranskih prisilnih ukrepov, ki so dejansko sankcije, sprejel resolucijo, ki jo je med predsedovanjem gibanju neuvrščenih držav predložila Bolivarska republika Venezuela,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je bilo v Venezueli več poskusov državnega udara, potem ko se je Juan Guaidó razglasil za začasnega predsednika države; ker to dejanje nima niti ustavne niti pravne podlage, saj pogoji uporabljenih členov ustave niso bili izpolnjeni;

B. ker so Združene države Amerike, nekatere države članice EU in skupina iz Lime Juana Guaidója v nasprotju z mednarodnim pravom enostransko priznale za začasnega predsednika; ker je zunanje vmešavanje, zlasti grožnje ZDA o posredovanju, razmere še zaostrilo;

C. ker je EU objavila več izjav z namenom vmešavanja in vplivanja na razmere v Venezueli; ker so bili zunanje vmešavanje, destabilizacija in kampanje dezinformiranja, manipuliranje z javnim mnenjem in nasilje, ki jih spodbujajo nekateri deli opozicije in škodijo suverenosti, neodvisnosti, miru in demokratični stabilnosti države ter venezuelskemu narodu, že večkrat obsojeni;

D. ker so se zaradi krepitve gospodarskih in finančnih sankcij ZDA in EU gospodarske in socialne razmere v Venezueli izjemno poslabšale, sankcije so namreč povzročile hiperinflacijo, pomanjkanje dobrin, vse večjo revščino ter pomanjkanje zdravil in zdravstvene opreme;

E. ker so enostranski prisilni ukrepi v nasprotju z uveljavljenim mednarodnim pravom; ker to nenehno poudarja OZN, zlasti njen posebni poročevalec o negativnem učinku enostranskih prisilnih ukrepov na uživanje človekovih pravic; ker sankcije povzročajo motnje v vsaki državi in imajo lahko uničujoče posledice za državljane držav v razvoju, če prizadenejo gospodarstvo;

F. ker je dialog temelj za mirno reševanje sporov in notranjih razmer v vseh državah; ker morajo države članice spodbujati konstruktiven dialog z venezuelsko vlado, da bi našli rešitve za konkretne probleme, s katerimi se ta država sooča; ker sta se venezuelska vlada in opozicija pred kratkim po pogovorih na Barbadosu, ki so potekali ob sodelovanju Norveške, dogovorili, da bosta sodelovali v stalnem mirovnem dialogu;

1. odločno obsoja poskuse državnega udara v Venezueli in to, da se je Juan Guaidó razglasil za začasnega predsednika države in da so ga ZDA, nekatere države članice EU in tako imenovana skupina iz Lime v nasprotju z mednarodnim pravom priznale; poudarja, da mednarodno priznanje nove vlade, nastale s samorazglasitvijo in državnim udarom, resno ogroža demokracijo in pravno državo ter lahko še bolj destablizira politične razmere v Venezueli in regiji; meni, da je politična in socialna stabilnost Venezuele odločilna za ohranitev miru v celotni regiji;

2. zelo obžaluje, da Evropski svet in države članice niso obsodile poskusa državnega udara; zavrača priznanje Juana Guaidója za začasnega predsednika Venezuele;

3. odločno poziva Združene države Amerike in države članice EU, naj ne pozabijo na svojo zavezo, da bodo spoštovale mednarodno pravo, zlasti načelo nevmešavanja v notranje zadeve drugih držav, in da ne bodo grozile z uporabo sile;

4. podpira prizadevanja demokratičnih sil, vlade, opozicije in venezuelskega naroda, da bi sami rešili svoje politične in gospodarske težave ter spodbujali nacionalni dialog v Venezueli in izboljšali življenjske razmere ter gospodarski in socialni razvoj države;

5. poudarja, da so sankcije, ki so bile uvedene zoper Venezuelo, terjale in v vse večjem obsegu še terjajo zelo visok davek v obliki človeških življenj in zdravja ljudi, in sicer naj bi po ocenah med letoma 2017 in 2018 umrlo več kot 40.000 ljudi; meni, da te sankcije pomenijo kolektivno kaznovanje civilnega prebivalstva, opredeljeno v ženevski in haaški mednarodni konvenciji, in so zato v skladu z mednarodnim pravom in pogodbami nezakonite; poziva, naj se nujno odpravijo vse gospodarske in finančne sankcije zoper Venezuelo, ki so v veliki meri prispevale k poslabšanju gospodarskega stanja te države in socialnega položaja njenih državljanov;

6. se zaveda, s kakšno socialno in gospodarsko krizo se država spopada, in poudarja pomen politične stabilnosti za njeno okrevanje; obsoja, da tisti, ki si želijo več zunanjega vmešavanja in se zavzemajo za posredovanje v državi, izkoriščajo to krizo; ponavlja, da bi bilo treba na mednarodni ravni ukrepati in pomagati le, če s tem soglaša venezuelska vlada, kot je določeno v resoluciji generalne skupščine OZN št. 46/182 z dne 19. decembra 1991;

7. želi spomniti, da vsak narod sam odloča o socialni razvojni poti svoje države;

8. zavrača vse mednarodne ukrepe, ki so v nasprotju s cilji in načeli Ustanovne listine OZN, kar med drugim pomeni, da je treba v vseh državah in na vseh celinah in območjih brezpogojno spoštovati načelo nevmešavanja v zadeve, ki so po svoji naravi v notranji pristojnosti držav, pri čemer je treba tudi spomniti, da so ta načela zapisana tudi v ustanovnih pogodbah EU;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, vladi Venezuele ter Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini.

 

 

Zadnja posodobitev: 17. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov