<Date>{25/07/2019}25.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0031/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 49k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно епидемията от ебола в Демократична република Конго</Titre>


<RepeatBlock-By><Depute>Доминик Билд</Depute>

<Commission></Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0031/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно епидемията от ебола в Демократична република Конго

Европейският парламент,

 като взе предвид член 196 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2019 г. за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза,

 като взе предвид член 143 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 22 юли 2019 г.[1] смъртните случаи, причинени от епидемията от ебола в Демократична република Конго (ДРК), станаха 1 743 и че на 17 юли 2019 г.[2] Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план;

Б. като има предвид, че съществуват поне две експериментални ваксини — на Merck&Co, която вече се използва в ДРК, и на Johnson&Johnson, а също и ваксина, произведена от изследователския център Vector в Русия[3];

В. като има предвид, че конгоанските органи изразиха резерви относно комбинираното използване на ваксините на Johnson&Johnson и на Merck&Co[4], което доведе до това министърът на здравеопазването да подаде оставка на 22 юли 2019 г.[5];

1. насърчава Комисията да осигури спешна материална и финансова помощ за ДРК, по-специално чрез Европейския медицински корпус;

2. насърчава Комисията да предостави научен експертен опит относно възможното комбинирано използване на посочените по-горе ваксини или да допринесе за това.

[1] https://africatimes.com/2019/07/22/congolese-ebola-expert-takes-over-as-health-minister-resigns/.

[2] https://www.who.int/news-room/detail/17-07-2019-ebola-outbreak-in-the-democratic-republic-of-the-congo-declared-a-public-health-emergency-of-international-concern.

Последно осъвременяване: 29 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност