Forslag til beslutning - B9-0031/2019Forslag til beslutning
B9-0031/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om udbruddet af ebola i Den Demokratiske Republik Congo

25.7.2019

jf. forretningsordenens artikel 143

Dominique Bilde

B9‑0031/2019

om udbruddet af ebola i Den Demokratiske Republik Congo

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/420 af 13. marts 2019 om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at ebolaudbruddet i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) den 22. juli 2019 havde forårsaget 1 743 dødsfald[1], og at Verdenssundhedsorganisationen den 17. juli 2019[2] klassificerede udbruddet som en global sundhedskrise ;

B. der henviser til, at der findes mindst to forsøgsvacciner, én udviklet af Merck & Co, som allerede er bliver anvendt i DRC, og én udviklet af Johnson & Johnson, hvortil kommer en vaccine, der er udviklet af forskningscentret VECTOR i Rusland[3];

C. der henviser til, at de congolesiske myndigheder har modsat sig en kombineret anvendelse af vacciner fra henholdsvis Johnson & Johnson og Merck & Co[4], hvilket fik sundhedsministeren til at træde tilbage den 22. juli 2019[5];

1. opfordrer Kommissionen til at frigive materiel og finansiel nødhjælp til DRC, navnlig gennem det europæiske lægekorps;

2. opfordrer Kommissionen til at stille videnskabelig ekspertise til rådighed om en mulig kombineret anvendelse af ovennævnte vacciner eller til at bidrage dertil.

Seneste opdatering: 29. august 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik