<Date>{25/07/2019}25.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0031/2019</NoDocSe>
PDF 123kWORD 48k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 143</TitreRecueil>


<Titre>Ebola viiruse epideemia kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis</Titre>


<RepeatBlock-By><Depute>Dominique Bilde</Depute>

<Commission></Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0031/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Ebola viiruse epideemia kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 196,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2019. aasta otsust (EL) 2019/420, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et Ebola epideemia Kongo Demokraatlikus Vabariigis (edaspidi Kongo DV) on põhjustanud 22. juuli 2019. aasta seisuga 1743 surma[1] ning et Maailma Terviseorganisatsioon liigitas selle 17. juulil 2019 rahvusvahelise tähtsusega tervisealaseks hädaolukorraks[2];

B. arvestades, et on olemas vähemalt kaks katsevaktsiini, nimelt firma Merck&Co vaktsiin, mida on Kongo DVs juba kasutatud, ning firma Johnson&Johnson vaktsiin ja samuti Venemaal asuva uurimiskeskuse VECTOR loodud vaktsiin[3];

C. arvestades, et Kongo ametivõimud on väljendanud kõhklusi firmade Johnson&Johnson ja Merck&Co[4] vaktsiinide kombineeritud kasutamise suhtes, mis viis tervishoiuministri tagasiastumiseni 22. juulil 2019[5];

1. ergutab komisjoni pakkuma Kongo DV-le eelkõige Euroopa meditsiinikorpuse vahendusel erakorralist materiaalset ja rahalist abi;

2. palub komisjonil korraldada eespool nimetatud vaktsiinide võimaliku kombineeritud kasutamise teaduslik hindamine või aidata sellele kaasa.

[1] https://africatimes.com/2019/07/22/congolese-ebola-expert-takes-over-as-health-minister-resigns/.

[2] https://www.who.int/news-room/detail/17-07-2019-ebola-outbreak-in-the-democratic-republic-of-the-congo-declared-a-public-health-emergency-of-international-concern.

Viimane päevakajastamine: 29. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika