Päätöslauselmaesitys - B9-0031/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0031/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ebolaepidemiasta Kongon demokraattisessa tasavallassa

25.7.2019

työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti

Dominique Bilde

B9‑0031/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ebolaepidemiasta Kongon demokraattisessa tasavallassa

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 196 artiklan,

 ottaa huomioon unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta 13. maaliskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2019/420,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa 22. heinäkuuta 2019 puhjennut ebolaepidemia aiheutti 1 743 kuolemantapausta[1] ja että Maailman terveysjärjestö luokitteli sen 17. heinäkuuta 2019 kansainväliseksi kansanterveydelliseksi uhaksi[2];

B. ottaa huomioon, että on olemassa ainakin kaksi kokeellista rokotetta, jotka ovat Kongossa jo käytössä oleva Merckin & Co -lääkeyhtiön kehittämä rokote ja Johnson & Johnson -lääkeyhtiön kehittämä rokote, sekä Venäjällä Vector-tutkimuskeskuksessa kehitetty rokote[3];

C. ottaa huomioon, että Kongon viranomaiset ovat esittäneet varauksia Johnson & Johnson - ja Merck & Co -lääkeyhtiöiden kehittämien rokotteiden yhteiskäytöstä[4], minkä vuoksi maan terveysministeri erosi 22. heinäkuuta 2019[5];

1. kannustaa komissiota myöntämään Kongon demokraattiselle tasavallalle materiaalista apua ja hätärahoitusta erityisesti eurooppalaisten lääkintäapujoukkojen avulla;

2. kannustaa komissiota tarjoamaan tieteellistä asiantuntemusta edellä mainittujen rokotteiden mahdollisesta yhteiskäytöstä tai edistämään sellaisen asiantuntemuksen löytämistä.

Päivitetty viimeksi: 29. elokuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö