<Date>{25/07/2019}25.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0031/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 48k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir leis an ráig Ebola i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó</Titre>


<RepeatBlock-By><Depute>Dominique Bilde</Depute>

<Commission></Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0031/2019

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an ráig Ebola i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 196 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do Chinneadh (AE) 2019/420 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2019 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir leis an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil bás faighte ag 1,743 dhuine i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó de bharr Ebola ón 22 Iúil 2019[1] agus gur aicmigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte é mar éigeandáil sláinte an 17 Iúil 2017[2];

B. de bhrí go bhfuil ar a laghad dhá vacsaín thrialacha ann, vacsaín Merck&Co, a úsáideadh cheana féin i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó, agus vacsaín eile a rinne lárionad taighde VECTOR sa Rúis[3];

C. de bhrí go raibh drogall ar údaráis an Chongó maidir le húsáid na vacsaíní Johnson&Johnson agus Merck&Co le chéile[4], agus gur éirigh an tAire Sláinte as a phost ar an 22 Iúil 2019 dá bharr[5];

1. á mholadh don Choimisiún go scaoilfí cabhair ábhartha agus airgeadais phráinneach atá chun dul chuig Poblacht Dhaonlathach an Chongó,  go háirithe tríd an gCór Liachta Eorpach;

2. á mholadh don Choimisiún saineolas eolaíoch a thabhairt maidir le húsáid fhéideartha na vacsaíní thuasluaite le chéile nó cuidiú a thabhairt chuige sin.

[1] https://africatimes.com/2019/07/22/congolese-ebola-expert-takes-over-as-health-minister-resigns/.

[2] https://www.who.int/news-room/detail/17-07-2019-ebola-outbreak-in-the-democratic-republic-of-the-congo-declared-a-public-health-emergency-of-international-concern.

An nuashonrú is déanaí: 29 Lúnasa 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais