<Date>{25/07/2019}25.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0031/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 48k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Demokratycznej Republice Konga</Titre>


<RepeatBlock-By><Depute>Dominique Bilde</Depute>

<Commission></Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0031/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Demokratycznej Republice Konga

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniającą decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że do 22 lipca 2019 r. w wyniku epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Demokratycznej Republice Konga (DRK) zmarło 1 743 osób[1], a 17 lipca 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z tą epidemią stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym[2];

B. mając na uwadze, że istnieją co najmniej dwie eksperymentalne szczepionki: szczepionka Merck&Co, stosowana już w DRK, oraz szczepionka Johnson&Johnson, a ponadto szczepionka opracowana przez rosyjski ośrodek badawczy Vector[3];

C. mając na uwadze, że władze kongijskie zgłosiły zastrzeżenia co do połączonego stosowania szczepionek Johnson&Johnson i Merck&Co[4], a 22 lipca 2019 r. sytuacja ta doprowadziła do rezygnacji ministra zdrowia[5];

1. zachęca Komisję do przekazania DRK nadzwyczajnej pomocy rzeczowej i finansowej, zwłaszcza z wykorzystaniem europejskiego korpusu medycznego;

2. zachęca Komisję, by przekazała dane naukowe na temat możliwego łącznego stosowania wspomnianych szczepionek lub by włączyła się w badania na ten temat.

[1] https://africatimes.com/2019/07/22/congolese-ebola-expert-takes-over-as-health-minister-resigns/

[2] https://www.who.int/news-room/detail/17-07-2019-ebola-outbreak-in-the-democratic-republic-of-the-congo-declared-a-public-health-emergency-of-international-concern

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności