<Date>{25/07/2019}25.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0031/2019</NoDocSe>
PDF 116kWORD 48k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 143 Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o epidemiji ebole v Demokratični republiki Kongo</Titre>


<RepeatBlock-By><Depute>Dominique Bilde</Depute>

<Commission></Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0031/2019

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o epidemiji ebole v Demokratični republiki Kongo

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 196 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Sklepa (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2019 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite,

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker je zaradi epidemije ebole v Demokratični republiki Kongo do 22. julija 2019 umrlo 1743 ljudi[1], 17. julija 2019 pa jo je Svetovna zdravstvena organizacija uvrstila med izredne zdravstvene razmere na svetovni ravni[2];

B. ker obstajajo vsaj dve poskusni cepivi, in sicer cepivo družbe Merck&Co., ki se že uporablja v Demokratični republiki Kongo, in cepivo družbe Johnson&Johnson ter cepivo, ki ga je razvilo rusko raziskovalno središče Vector[3];

C. ker so kongovske oblasti izrazile zadržke glede skupne uporabe cepiv družb Johnson&Johnson in Merck&Co.[4], zaradi česar je 22. julija 2019[5] odstopil minister za zdravje;

1. spodbuja Komisijo, naj sprosti nujno in finančno pomoč Demokratični republiki Kongo, zlasti prek evropske zdravstvene enote;

2. spodbuja Komisijo, naj zagotovi znanstveno strokovno znanje za morebitno kombinirano uporabo teh cepiv ali prispevek k njihovi uporabi.

[1] https://africatimes.com/2019/07/22/congolese-ebola-expert-takes-over-as-health-minister-resigns/.

[2] https://www.who.int/news-room/detail/17-07-2019-ebola-outbreak-in-the-democratic-republic-of-the-congo-declared-a-public-health-emergency-of-international-concern.

Zadnja posodobitev: 29. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov