<Date>{25/07/2019}25.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0031/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 48k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om ebolautbrottet i Demokratiska republiken Kongo</Titre>


<RepeatBlock-By><Depute>Dominique Bilde</Depute></RepeatBlock-By>


B9‑0031/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om ebolautbrottet i Demokratiska republiken Kongo

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 196 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/420 av den 13 mars 2019 om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen,

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ebolautbrottet i Demokratiska republiken Kongo hade den 22 juli 2019 orsakat 1 743 dödsfall[1] och klassades den 17 juli 2019 som ett internationellt hot mot människors hälsa av Världshälsoorganisationen[2].

B. Det finns minst två experimentella vacciner, ett utvecklat av Merck & Co, som redan används i Demokratiska republiken Kongo, och ett utvecklat av Johnson & Johnson, och dessutom ett vaccin som utvecklats av forskningscentrumet Vector i Ryssland[3].

C. De kongolesiska myndigheterna har uttryckt reservationer mot en kombinerad användning av vaccinerna från Johnson & Johnson och Merck & Co[4], vilket ledde till att hälsoministern avgick den 22 juli 2019[5].

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast tillhandahålla materiellt och ekonomiskt bistånd till Demokratiska republiken Kongo, exempelvis genom europeiska sjukvårdsstyrkan.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en vetenskaplig expertbedömning – eller bidra till att en sådan görs – om möjligheten till kombinerad användning av ovannämnda vacciner.

 

[1] https://africatimes.com/2019/07/22/congolese-ebola-expert-takes-over-as-health-minister-resigns/.

[2] https://www.who.int/news-room/detail/17-07-2019-ebola-outbreak-in-the-democratic-republic-of-the-congo-declared-a-public-health-emergency-of-international-concern.

Senaste uppdatering: 29 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy