<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0032/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 143</TitreRecueil>


<Titre>om beskyttelse af kristne i verden</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9-0032/2019

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af kristne i verden

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

l der henviser til, at der ifølge det globale indeks over forfølgelse af kristne, der hvert år udarbejdes af NGO'en Open Doors, på verdensplan er over 245 millioner kristne, der dagligt er ofre for vold og overgreb på grund af deres tro;

B. der henviser til, at fra den 1. november 2017 til den 31. oktober 2018 blev 4305 kristne i verden, hovedsagelig i Afrika og Asien, slået ihjel af regimer, der er fjendtlige over for den kristne religion;

C. der henviser til, at beskyttelse af religions- og trosfriheden er en af EU's prioriteter, og at Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik flere gange har bekræftet EU's engagement i denne henseende;

1. opfordrer Kommissionen til at øge sine bestræbelser på at sætte ind over for den øgede vold og chikane af kristne i EU og resten af verden;

2. opfordrer Kommissionen til at gøre sin indflydelse gældende over for regeringerne i lande, hvor der er en udbredt fjendtlighed over for kristne, for at opnå, at de kristne ikke længere bliver ofre for intolerance og forfølgelse;

3. opfordrer Kommissionen til at oprette et interinstitutionelt organ med henblik på at fremme udveksling af god praksis vedrørende respekt for den kristne tro i verden.

Seneste opdatering: 20. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik