<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0032/2019</NoDocSe>
PDF 117kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>kristittyjen suojelemisesta maailmassa</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9-0032/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kristittyjen suojelemisesta maailmassa

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että Open Doors -kansalaisjärjestö laatii vuosittain kristittyihin kohdistuvaa vainoa koskevan globaalin indeksin, ja toteaa, että indeksin mukaan yli 245 miljoonaa kristittyä eri puolilla maailmaa kärsii päivittäin väkivallasta ja häirinnästä vakaumuksensa vuoksi;

B. ottaa huomioon, että kristinuskoon vihamielisesti suhtautuvat hallinnot tappoivat 1. marraskuuta 2017 ja 31. lokakuuta 2018 välisenä aikana maailmassa, erityisesti Afrikassa ja Aasiassa, 4 305 kristittyä;

C. ottaa huomioon, että uskonnon- ja vakaumuksenvapauden suojelu on yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista ja että unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on toistuvasti vahvistanut EU:n olevan siihen sitoutunut;

1. kehottaa komissiota torjumaan tehokkaammin kristittyjen vainoamiseen tarkoitetun väkivallan ja häirinnän kasvua EU:ssa ja kaikkialla maailmassa;

2. kehottaa komissiota vetoamaan sellaisten maiden hallituksiin, joissa kristittyihin suhtaudutaan hyvin vihamielisesti, jotta kristityt eivät enää joudu suvaitsemattomuuden ja vainon kohteeksi;

3. kehottaa komissiota perustamaan toimielinten välisen elimen, joka edistää kristillisen vakaumuksen kunnioittamista koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoa maailmassa.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö