<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0032/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 47k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį</TitreRecueil>


<Titre>dėl krikščionybę išpažįstančių tikinčiųjų apsaugos pasaulyje</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9-0032/2019

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl krikščionybę išpažįstančių tikinčiųjų apsaugos pasaulyje

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį,

A. kadangi, remiantis pasaulio krikščionių persekiojimo indeksu, kurį kasmet rengia NVO „Open Doors“, daugiau kaip 245 mln. krikščionių visame pasaulyje kasdien patiria smurtą ir prievartą dėl jų tikėjimo;

B. kadangi nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d. visame pasaulyje priešiški krikščionybei režimai nužudė 4 305 krikščionis, visų pirma Afrikoje ir Azijoje;

C. kadangi religijos ir tikėjimo laisvės apsauga yra vienas iš ES prioritetų ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ne kartą patvirtino ES įsipareigojimą šiuo klausimu;

1. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su didėjančiu smurtu ir prievarta prieš krikščionis ES ir visame pasaulyje;

2. primygtinai ragina Komisiją imtis veiksmų šalių, kuriose pastebimas didelis priešiškumas krikščionims, vyriausybių atžvilgiu, kad šie tinkintieji daugiau nepatirtų netolerancijos ir persekiojimo;

3. ragina Komisiją sukurti tarpinstitucinę grupę, kurioje būtų sudarytos sąlygos keistis geros praktikos pavyzdžiais, susijusiais su pagarba krikščionių tikėjimui pasaulyje.

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika