<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0032/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 47k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 143. pantu</TitreRecueil>


<Titre>par kristiešu aizsardzību pasaulē</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9-0032/2019

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristiešu aizsardzību pasaulē

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

A. tā kā saskaņā ar globālo kristiešu vajāšanas indeksu, ko katru gadu aprēķina NVO Open Doors, pasaulē vairāk nekā 245 miljoni kristiešu savas ticības dēļ ik dienu cieš no vardarbības un cita veida cietsirdīgas izturēšanās;

B. tā kā laikposmā no 2017. gada 1. novembra līdz 2018. gada 31. oktobrim pasaulē, it īpaši Āfrikā un Āzijā, kristīgajai ticībai naidīgi režīmi nogalināja 4305 kristiešus;

C. tā kā reliģiskās pārliecības un ticības brīvības aizsardzība ir viena no ES prioritātēm un tā kā Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos vairākkārt ir paudusi ES apņemšanos šajā jautājumā,

1. aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai apkarotu pret kristiešiem vērstas vardarbības un cita veida cietsirdīgas izturēšanās gadījumu skaita palielināšanos ES un visā pasaulē;

2. mudina Komisiju vērsties pie to valstu valdībām, kurās ir vērojams izteikts naidīgums pret kristiešiem, ar nolūku panākt pret viņiem vērstās neiecietības un vajāšanas izbeigšanu;

3. aicina Komisiju izveidot starptautisku diskusiju platformu, kas veicinātu labākās prakses apmaiņu attiecībā uz kristīgās ticības respektēšanu pasaulē.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika