<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0032/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie ochrony chrześcijan na świecie</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9‑0032/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony chrześcijan na świecie

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że – zgodnie ze światowym wskaźnikiem prześladowań chrześcijan opracowywanym każdego roku przez organizację pozarządową Open Doors – ponad 245 mln chrześcijan na świecie narażonych jest każdego dnia na przemoc i niegodziwe traktowanie z powodu wyznawanej wiary;

B. mając na uwadze, że od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. reżimy wrogie religii chrześcijańskiej spowodowały śmierć 4305 chrześcijan na całym świecie, zwłaszcza w Afryce i Azji;

C. mając na uwadze, że ochrona wolności wyznania i przekonań jest jednym z priorytetów UE oraz że Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wielokrotnie potwierdzała zaangażowanie UE w tym względzie;

1. apeluje do Komisji o nasilenie działań mających na celu zwalczanie wzrostu przemocy i niegodziwego traktowania chrześcijan w UE i na świecie;

2. wzywa Komisję do podjęcia działań na szczeblu rządowym w krajach, w których odnotowuje się dużą wrogość wobec chrześcijan, tak aby nie byli oni dłużej narażeni na nietolerancję i prześladowania;

3. apeluje do Komisji o powołanie międzyinstytucjonalnej platformy, która umożliwiałaby wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie poszanowania wiary chrześcijańskiej na świecie.

Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności