<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0032/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 47k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la ocrotirea credincioșilor de religie creștină în lume</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9‑0032/2019

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la ocrotirea credincioșilor de religie creștină în lume

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, potrivit indicelui mondial al persecutării creștinilor, publicat în fiecare an de ONG-ul „Open Doors”, în lume sunt peste 245 milioane de creștini care îndură zilnic violențe și abuzuri din cauza credinței lor;

B. întrucât, de la 1 noiembrie 2017 până la 31 octombrie 2018, la nivel mondial au fost uciși peste 4 305 de creștini, în special în Africa și Asia, crime săvârșite de regimuri ostile religiei creștine;

C. întrucât ocrotirea libertății de religie și de credință reprezintă una dintre prioritățile UE, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a dat glas în mai multe rânduri angajamentului asumat de UE în această privință,

1. invită Comisia să depună mai multe eforturi pentru a combate valul tot mai mare de violențe și persecuții suferite de creștinii din UE și din întreaga lume;

2. îndeamnă Comisia să acționeze pe lângă guvernele țărilor în care se manifestă o ostilitate puternică față de creștini, astfel încât aceștia să nu mai fie ținta intoleranței și persecuțiilor;

3. invită Comisia să organizeze o masă rotundă interinstituțională care să încurajeze schimbul de bune practici în ceea ce privește respectarea credinței creștine în lume.

Ultima actualizare: 27 august 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate