<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0032/2019</NoDocSe>
PDF 121kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om skydd av kristna i världen</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9‑0032/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd av kristna i världen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt det globala indexet över förföljelsen av kristna, som utarbetas årligen av den icke-statliga organisationen Open Doors, utsätts över 245 miljoner kristna i världen dagligen för våld och övergrepp på grund av sin tro.

B. Från den 1 november 2017 till den 31 oktober 2018 dödades 4 305 kristna i världen, huvudsakligen i Afrika och Asien, av regimer som är fientligt inställda till den kristna religionen.

C. Skyddet av religions- och trosfriheten är en av EU:s prioriteringar och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har flera gånger bekräftat EU:s engagemang på detta område.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser för att bekämpa det ökade våldet och trakasserierna mot kristna i EU och resten av världen.

2. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att samarbeta med regeringarna i länder där det råder stark fientlighet mot kristna, så att de kristna inte längre utsätts för intolerans och förföljelser.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett interinstitutionellt organ i syfte att främja utbyte av god praxis avseende respekt för den kristna tron i världen.

Senaste uppdatering: 29 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy