<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0033/2019</NoDocSe>
PDF 120kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 143</TitreRecueil>


<Titre>imod et forbud mod kunstgræs</Titre>


<Depute>Markus Buchheit</Depute>


B9‑0033/2019

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning imod et forbud mod kunstgræs

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning,

A. der henviser til, at et mikroplastforbud vil betyde, at 5 000 sportspladser alene i Tyskland ikke længere vil kunne anvende kunstgræs,

B. der henviser til, at omkostningerne forbundet med ombygningen eller fornyelsen af sportspladserne vil kunne beløbe sig til op til 500 000 EUR pr. sportsplads,

C. der henviser til, at kunstgræs udgør et vandbesparende alternativ til naturlige græsplæner og til den kunstvanding, disse kræver,

D. der henviser til, at sport spiller en vigtig social og sundhedsmæssig rolle,

1. er af den opfattelse, at et forbud mod kunstgræs vil udgøre en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde for de berørte sportsklubber,

2. understreger, at sportsklubber yder et væsentligt bidrag med hensyn til at fremme et godt helbred, og at et forbud mod kunstgræs vil virke kontraproduktivt i den henseende,

3. opfordrer EU og dets medlemsstater til at indføre en undtagelse for kunstgræsbaner.

Seneste opdatering: 27. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik