<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0033/2019</NoDocSe>
PDF 123kWORD 47k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 143. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>protiv zabrane umjetne trave</Titre>


<Depute>Markus Buchheit</Depute>


B9-0033/2019

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta protiv zabrane umjetne trave

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 143. Poslovnika,

 uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2014/2019 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019.  o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš,

A. budući da bi u okviru zabrane mikroplastike zabranom umjetne trave samo u Njemačkoj bilo pogođeno 5 000 igrališta;

B. budući da bi troškovi prilagodbe postojećih ili gradnje novih igrališta mogli iznositi 500 000 EUR po igralištu;

C. budući da je umjetna trava alternativa prirodnoj travi kojom se štedi voda jer je nije potrebno zalijevati;

D. budući da sport predstavlja važan društveni i zdravstveni doprinos;

1. zastupa stajalište da zabrana umjetne trave predstavlja pretjeran financijski teret za pogođena sportska društva;

2. naglašava da sportska društva daju znatan doprinos promicanju zdravlja i da zabrana umjetne trave stoji na putu tom angažmanu;

3. poziva EU i njegove države članice da donesu odredbe kojima se dozvoljava odstupanje od ove zabrane za umjetnu travu u sportu.

Posljednje ažuriranje: 29. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti