<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0033/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 47k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 143. pantu</TitreRecueil>


<Titre>pret mākslīgā zāliena aizliegumu</Titre>


<Depute>Markus Buchheit</Depute>


B9-0033/2019

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai pret mākslīgā zāliena aizliegumu

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvu (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu,

A. tā kā, aizliedzot mikroplastmasu, tikai Vācijā vien 5000 sporta laukumu vairs nedrīkstētu izmantot mākslīgo zāles segumu;

B. tā kā pārveidotu vai jaunu sporta laukumu izmaksas varētu sasniegt līdz 500 000 EUR vienam sporta laukumam;

C. tā kā mākslīgais zāliens ir dabīgo zālienu un tiem nepieciešamās apūdeņošanas alternatīva, kas nodrošina ūdens ietaupījumu;

D. tā kā sportam ir svarīga nozīme sociālajā un veselības kontekstā,

1. uzskata, ka mākslīgā zāliena aizliegums attiecīgajām sporta biedrībām radīs pārmērīgu finansiālu slogu;

2. uzsver, ka sporta biedrības sniedz nozīmīgu ieguldījumu veselības veicināšanā un ka mākslīgā zāliena aizliegums traucēs šīs funkcijas īstenošanu;

3. aicina ES un tās dalībvalstis paredzēt noteikumus par izņēmumiem attiecībā uz mākslīgā zāliena izmantošanu sporta laukumos.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika