<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0033/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>przeciwko zakazowi sztucznej trawy</Titre>


<Depute>Markus Buchheit</Depute>


B9‑0033/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego przeciwko zakazowi sztucznej trawy

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko,

A. mając na uwadze, że ze względu na zakaz stosowania mikrodrobin plastiku w samych tylko Niemczech zakaz sztucznej trawy dotyczyłby 5000 boisk sportowych;

B. mając na uwadze, że koszty budowy nowego lub przebudowy istniejącego obiektu sportowego mogą sięgać 500 000 EUR;

C. mając na uwadze, że sztuczna trawa stanowi oszczędną pod względem zużycia wody alternatywę dla naturalnej murawy i koniecznego w jej przypadku nawadniania;

D. mając na uwadze, że sport odgrywa ważną rolę społeczną i zdrowotną;

1. uważa, że zakaz sztucznej trawy pociąga za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla wielu klubów sportowych;

2. podkreśla, że kluby sportowe odgrywają znaczącą rolę w promowaniu zdrowia i że zakaz sztucznej trawy stoi na przeszkodzie tej misji;

3. wzywa UE i jej państwa członkowskie do wprowadzenia odstępstw dla terenów sportowych pokrytych sztuczną trawą.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności