<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0033/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>mot ett konstgräsförbud</Titre>


<Depute>Markus Buchheit</Depute>


B9‑0033/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution mot ett konstgräsförbud

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, och av följande skäl:

A. Genom ett förbud mot mikroplast skulle enbart i Tyskland 5 000 idrottsplatser drabbas av ett konstgräsförbud.

B. Kostnaderna för om- eller nybyggnad av idrottsplatser kan ligga på upp till 500 000 euro per anläggning.

C. Konstgräs utgör ett vattenbesparande alternativ till naturliga gräsmattor och den bevattning som dessa kräver.

D. Idrotten lämnar viktiga bidrag till samhälle och hälsa.

1. Europaparlamentet anser att ett konstgräsförbud innebär en alltför stor ekonomisk börda för de berörda idrottsklubbarna.

2. Europaparlamentet betonar att idrottsklubbar spelar en viktig roll när det gäller att främja god hälsa, och att ett konstgräsförbud står i vägen för detta engagemang.

3. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att införa undantagsregler för konstgräsytor inom idrotten.

Senaste uppdatering: 29 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy