<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 50k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно транспортирането на добитък от Румъния по време на големи горещини</Titre>


<Depute>Доминик Билд</Depute>


B9‑0034/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно транспортирането на добитък от Румъния по време на големи горещини

Европейският парламент,

 като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз,–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране,

 като взе предвид член 143 от своя правилник,

А. като има предвид, че Румъния изнася приблизително 70 000 овце годишно, по-специално за държавите от Персийския залив и Северна Африка, и че този износ значително се увеличава с наближаването на Курбан байрам[1];

Б. като има предвид, че силните горещини през това лято водят до това, че „поради липсата на хидратиране и на достатъчно внимание, някои животни умират в корабите и камионите“ и че според неправителствената организация Compassion in World Farming („Състрадание в световното земеделие“) проверките са недостатъчни и правилата не се прилагат до дестинацията на конвоите извън Европейския съюз[2];

1. отбелязва предупрежденията, отправени от Комисията към Румъния на 10 юли 2019 г., и насърчава Комисията и държавите членки да гарантират спазването на горепосочения регламент[3];

2. насърчава Комисията да засили правилата, приложими към транспортирането на животни към трети държави, в съответствие с условията на горепосочения регламент;

3. настоятелно призовава Румъния да отстрани пропуските, посочени в настоящата резолюция.

[1] Флориан Буо, „Румъния призована да спре износа на овце към Близкия изток“, Les Echos, 7.8.2019 г., https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Вж. предишната бележка.

Последно осъвременяване: 11 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност