<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 49k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s článkem 143 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o přepravě hospodářských zvířat z Rumunska za horkého počasí</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9-0034/2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu o přepravě hospodářských zvířat z Rumunska za horkého počasí

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,– s ohledem na nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy,

 s ohledem na článek 143 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Rumunsko každoročně vyváží přibližně 70 000 ovcí, zejména do zemí Perského zálivu a Severní Afriky, a vzhledem k tomu, že se tento vývoz výrazně zvyšuje s blížícím se islámským svátkem obětí Íd al-adhá[1];

B. vzhledem k tomu, že horké počasí v letošním létě vede k tomu, že „z důvodu nedostatečné hydratace a pozornosti některá zvířata na námořních plavidlech a v kamionech hynou“, a vzhledem k tomu, že podle nevládní organizace Compassion in World Farming jsou kontroly nedostatečné a právní předpisy se neuplatňují až do cílové stanice konvojů mimo území Evropské unie[2];

1. bere na vědomí varování, které Komise adresovala Rumunsku dne 10. července 2019, a vybízí Komisi a členské státy, aby se ujistily o dodržování výše uvedeného nařízení[3];

2. vybízí Komisi, aby zpřísnila pravidla pro přepravu zvířat do třetích států tak, aby byla v souladu s výše uvedeným nařízením;

3. naléhavě vyzývá Rumunsko, aby ukončilo porušování pravidel uvedené v tomto usnesení.

[1] Florian Bouhot, „La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient“ (Rumunsko bylo vyzváno, aby zabránilo vývozu ovcí na Blízký východ), Les Échos, 7.8.2019, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Tamtéž.

Poslední aktualizace: 12. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí