<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 50k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 143</TitreRecueil>


<Titre>om transport af husdyr fra Rumænien under hedebølger</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0034/2019

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om transport af husdyr fra Rumænien under hedebølger

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,– der henviser til forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at Rumænien årligt eksporterer ca. 70 000 får, navnlig til Golfstaterne og de nordafrikanske lande, og at denne eksport vil stige kraftigt i forbindelse med Eid-el-Kabir[1];

B. der henviser til, at hedebølgen denne sommer har medført, at "visse dyr er døde på skibe og i lastbiler som følge af manglende væsketilførsel og utilstrækkelig dyrevelfærd", og at kontrollen ifølge NGO'en "Compassion in World Farming" er utilstrækkelig og ikke finder anvendelse helt frem til bestemmelsesstedet ved transporter til lande uden for Den Europæiske Union[2];

1. noterer sig de advarsler, som Kommissionen sendte til Rumænien den 10. juli 2019, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre overholdelse af ovennævnte forordning[3];

2. opfordrer Kommissionen til at styrke bestemmelserne for transport af dyr til tredjelande i henhold til ovennævnte forordning;

3. opfordrer indtrængende Rumænien til at bringe de mangler, der er anført i denne beslutning, til ophør.

[1] Florian Bouhot, «La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient», Les Échos, 7.8.2019, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Idem.

Seneste opdatering: 11. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik