<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 50k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le hiompar beostoic ón Rómáin le linn aimsir an-te</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0034/2019

Tairiscint i gcomhair rúin maidir le hiompar beostoic ón Rómáin le linn aimsir an-te

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 13 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 maidir le hainmhithe a chosaint le linn iompair,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. De bhrí go ndéantar thart ar 70,000 caora a onnmhairiú gach bliain ón Rómáin, go háirithe chuig tíortha na Murascaille agus chuig Tuaisceart na hAfraice, agus go dtiocfadh méadú suntasach ar an onnmhairiú sin agus Aïd-el-Kébir[1] ag teannadh linn;

B. de bhrí, mar gheall ar aimsir an-te a bhí ann an samhradh seo gur tharla sé ‘ceal hiodráitiú agus aire dóthanach, gur éag roinnt ainmhithe ar árthaí mara agus ar leoraithe’ agus, dar leis an ENR Compassion in World Farming, nach raibh na rialuithe dóthanach agus nach raibh an rialachán á chur i bhfeidhm feadh an bhealaigh go dtí ceann scríbe lasmuigh den Aontas Eorpach na gconbhuanna[2];

1. tugann sí dá haire rabhaidh a thug an Coimisiún don Rómáin an 10 Iúil 2019 agus molann sí don Choimisiún agus do na Ballstáit comhlíonadh an rialacháin thuasluaite a áirithiú[3];

2. á mholadh don Choimisiún na rialacha maidir le hiompar ainmhithe chuig tríú tíortha a neartú de réir an rialacháin thuasluaite;

3. áitíonn sí ar an Rómáin deireadh a chur leis na sáruithe luaite sa rialachán seo.

[1] Florian Bouhot, “La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient” [Iarrtha ar an Rómáin a honnmhairithe caorach a theorannú chuig an Meánoirthear], Les Échos, 7.8.2019, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Idem.

An nuashonrú is déanaí: 11 Meán Fómhair 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais