<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 50k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį</TitreRecueil>


<Titre>dėl gyvulių vežimo iš Rumunijos per karščius</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0034/2019

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl gyvulių vežimo iš Rumunijos per karščius

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnį,– atsižvelgdamas į Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį,

A. kadangi Rumunija kasmet eksportuoja apie 70 000 avių, ypač į Persijos įlankos ir Šiaurės Afrikos šalis, ir kadangi šis eksportas labai padidėja artėjant Aukojimo šventei (Aïd-el-Kébir)[1];

B. kadangi dėl šiai vasarai būdingų didelių karščių ir „dėl nepakankamo girdymo ir dėmesio kai kurie gyvuliai laivuose ir sunkvežimiuose nugaišta“ ir kadangi, anot NVO „Compassion in World Farming“, vykdoma nepakankama kontrolė ir teisės aktai nėra taikomi iki pat gyvulių atvežimo vietos, esančios ne ES teritorijoje[2];

1. atkreipia dėmesį į 2019 m. liepos 10 d. Komisijos išsiųstus įspėjimus Rumunijai ir ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų laikomasi pirmiau minėto reglamento[3];

2. ragina Komisiją sugriežtinti taisykles, taikomas gyvūnų vežimui į trečiąsias šalis pagal minėto reglamento nuostatas;

3. ragina Rumuniją pašalinti šioje rezoliucijoje nurodytus trūkumus.

[1] Florian Bouhot, „La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient“, Les Échos, 2019 8 7, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Ten pat.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika