<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 48k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 143. pantu</TitreRecueil>


<Titre>par lauksaimniecības dzīvnieku transportēšanu no Rumānijas izteikta karstuma periodos</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9-0034/2019

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniecības dzīvnieku transportēšanu no Rumānijas izteikta karstuma periodos

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantu,– ņemot vērā Regulu (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā;

 ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

A. tā kā Rumānija ik gadu eksportē aptuveni 70 000 aitu, jo īpaši uz Persijas līča un Ziemeļāfrikas valstīm, un tā kā šāds eksports ievērojami pieaug laikā pirms upurēšanas svētkiem (Aid-el-Kébir)[1];

B. tā kā šīs vasaras spēcīgā karstuma apstākļos dehidrācijas un nepienācīgas aprūpes dēļ daži dzīvnieki gāja bojā uz kuģiem un kravas automobiļos un tā kā saskaņā ar NVO Compassion in World Farming sniegto informāciju pārbaudes nebija pietiekamas un noteikumi netika piemēroti līdz transportēšanas galamērķim ārpus Eiropas Savienības[2],

1. ņem vērā brīdinājumus, ko Komisija nosūtīja Rumānijai 2019. gada 10. jūlijā, un mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt minētās regulas ievērošanu[3];

2. mudina Komisiju stiprināt noteikumus, kas attiecas uz dzīvnieku pārvadāšanu uz trešām valstīm saskaņā ar iepriekš minētās regulas noteikumiem;

3. mudina Rumāniju novērst šajā rezolūcijā minētos trūkumus.

 

[1] Florian Buhot, “La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient” [Rumānijai prasa ierobežot aitu eksportu uz Tuvajiem Austrumiem], Les Echos, 7.8.2019 https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802 .

[2] ne bis in idem

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika